Vad kostar kärnkraft?

Hur stor är egentligen kostnaden för kärnkraften? Det är svårt att få reda på. Speciellt när det gäller kärnkraften finns det stora riskkostnader och kostnader för avfallshantering som måste tas hänsyn till, men i hur stor utsträckning gör man det när man redovisar kostnaden? En korrekt kostnadsberäkning över hela kraftverkets livscykel är helt nödvändig om man ska kunna ta hänsyn  till de ekonomiska konsekvenserna av att satsa på nya kärnkraftsverk. Även byggkostnaderna är svåra att bedöma på förhand, men där får vi ju snart facit i och med att bygget i Finland färdigställs.

Dagens avsättningar till hantering av kärnbränsleavfall är 2 öre per kilowatttimme. Det är ganska mycket, 4% av ett genomsnittligt pris på 50 öre per kilowatttimme. Tyvärr räcker det inte på långa vägar till att täcka de kostnader som beräknas. Åtminstone en fördubbling beräknas av de som har kunskap om vad som krävs för en säker lagring.

Kärnkraften är enligt lag försäkrad till 3 miljarder. Det är löjligt lite i förhållande till vad det skulle kosta med en härdsmälta. Jamen, det är ju nya regler på gång med högre försäkringsvärden, säger då kärnkraftskramaren, det är ju regler om 12 miljarder på gång. Detta har dock varit mycket svårt för regeringen att driva igenom, men det kommer nog på plats så småningom, och 12 miljarder är ju mycket pengar så det borde väl räcka, eller? Tyvärr har vi ett exempel på vad kostnaden kan hamna på i och med katastrofen i Fukushima, Senaste beräkningen är 836 miljarder kronor. I det sammanhanget är både 3 och 12 miljarder bara en spottstyver. Vad skulle kostnaden för en heltäckande försäkring vara då? Ja, om någon vet hade det varit intressant att få reda på det, men som jämförelse kan nämnas att summan 836 miljarder motsvarar ca 70 % av Sveriges nuvarande statsskuld.