Vad ska man ha banker till?

Banker gör nytta. Ja, det är faktiskt så, även om man kan tro att de mest är en parasitisk svulst på samhällskroppen ibland. Det har alltid varit väldigt lönsamt att hantera pengar. Tyvärr har det faktumet lett till att bankerna tar för mycket betalt och gör för lite nytta. En väldigt dålig kombination. Med det sagt ska jag skriva lite om den nytta de ändå faktiskt gör.

Banker flyttar makt

Att förfoga över pengar är makt. Banker flyttar makt från de som har pengar till sådana som inte har pengar. Till exempel är det möjligt att med hjälp av banklån bli ägare till ett hus som kostar 1 miljon utan att först spara ihop 1 miljon. Detta passar väldigt bra i vårt samhälle där man i allmänhet är som rikast när man är i slutet av sin arbetande period och man har störst behov av ett hus tidigare i livet när man har barn i hushållet. Alternativet till banklån hade varit att hyra huset, jobba ihop pengarna själv med hjälp av väldigt högavlönat arbete, ha rika släktingar eller själv leta upp någon att låna av. Dessa alternativa metoder är tillgängliga för färre och skulle ofta leda till att man underkastar sig någon annans bestämmande. i högre grad än vad banken normalt lägger sig i.

Motsvarande gäller om lånet tas för att finansiera en bil att ta sig till jobbet med eller en investering för att realisera en affärsidé. Detta leder till en mer dynamisk ekonomi där fler har möjlighet att bidra till goda affärer och andra bra investeringar genom att styra användningen av någon annans pengar. Bankerna har en nyckelroll i att bedöma investeringars potential och fördela pengar till goda projekt.

Banker erbjuder möjlighet att få ränta

Om man har pengar ger bankerna möjligheten att förmedla ett lån till någon annan och som kompensation får man en ränta på insatta medel. Fördelen med att låna ut pengar på detta sätt är att du inte behöver kräva tillbaka någon annans lån för att få tillbaka pengarna som lånats ut. Banken hanterar detta åt dig. Du behöver heller inte bekymra dig om kreditvärdigheten hos personen(erna) som lånar pengarna då banken garanterar att du har tillgång till dina pengar oavsett om en låntagare betalar eller inte. Bankerna tar ut en mellanskillnad i ränta, ofta kallad räntegap, mellan inlåningsränta och utlåningsränta. Detta är motiverat med hänsyn till bankens kostnader för system och administration samt risken för kreditförluster.

Banker ger tillgång till värde

Om du äger ett hus som du bor i som är värt 1 miljon så har du bara nytta av det värdet som bostad. Om du tar ett lån med bostaden som säkerhet kan du använda värdet i huset innan det säljs. Detta är väl tydligast en fördel i slutet av livet då det gör det möjligt att använda värdet själv istället för att bara låta det gå vidare som arv. Andra tillfällen då det kan vara intressant är vid oförutsedda utgifter,. tex för reparation av huset, eller för att satsa på en affärsidé.

Avslutning

Grundfilosofin bakom tankarna ovan är att det är bättre om fler har tillgång till den makt som pengar leder till genom ägande. Detta är bättre därför att det leder till ett mer jämlikt samhälle och att ägande är ett bra sätt att garantera att den som äger tar väl hand om det som ägs.

Det finns också problem med banker. Banklån kan lätt leda till finansiell spekulation med lånade pengar. Här har bankerna en viktig uppgift att inte låna ut till spekulativa äventyr. Ett annat problem uppstår när banker inte lånar ut till goda projekt på grund av att banken antingen har felaktig policy eller för lite kompetens att bedöma projektet.

Det mest uppenbara problemet är ändå den makt som bankerna skaffat sig och den allt för stora del av pengar som hanteras i systemet, som hamnar i ägares och tjänstemäns fickor, via allt för vidlyftig utdelningspolicy och spekulationsfrämjande bonussystem.

Skapa pengar

Och på den åttonde dagen skapade Gud … Nej, det var inte Gud som skapade pengarna. De har heller inte alltid funnits. Vad jag menar när jag skriver pengar kan du läsa om här.

Vad gäller just de ursprungliga pengarna är jag inte så väl informerad. Jag antar att det från början fanns handelsvaror, framförallt metaller, som var mer kompakta och allmänna i sin karaktär och därmed fick en roll som liknar dagens pengar. Med tiden standardiserades vikter till mynt. Vikten eller värdet på mynten började garanteras genom prägling. Någonstans här tappar mynten sitt värde som handelsvaran metall, och värdet går över i något mer abstrakt baserat på andras förväntan att kunna använda pengarna till att köpa något. Efter hand lånar banker in mynten och ställer i dess ställe ut skuldsedlar. Dessa sedlar kan användas för att handla med då dess värde garanteras av banken. Att trycka sedlar tas senare över av riksbanker och dagens pengar i form av kontanter är ett faktum.

Kontanter är den första formen av pengar. Dessa pengar är det som vid beräkning av penningmängd kallas M0. Ansvaret för att skapa kontanter ligger i Sverige helt på Riksbanken. Mängden kontanta pengar minskar snarare än ökar i och med ökad användning av elektroniska pengar.

Elektroniska pengar existerar som kontotillgodohavanden i våra banker. Om du har 10 000 på ett bankkonto är det alltså 10 000 som elektroniska pengar. Dagens elektroniska pengar är samma typ av pengar som fanns på banken även på tiden när de registrerades i böcker. Datorernas användning till detta har inte ändrat karaktären på pengarna, bara sättet de bokförs på. Mängden elektroniska pengar ökar hela tiden i samhället och jag ska kort förklara hur det kan gå till.

  1. Person A har bestämt sig för att köpa ett hus och tar ett lån på 1 miljon i en bank. Banken kräver huset som säkerhet för lånet.
  2. Banken för in 1 miljon på person A:s konto och registrerar samtidigt en skuld från person A till banken. Nu har det skapats 1 miljon som elektroniska pengar i person A:s ägo och en skuld från person A till banken.
  3. Person A betalar 1 miljon till person B som betalning för huset. Nu har B pengarna istället för A men de finns fortfarande kvar i banken och finansierar på så sätt lånet som A har. Man skulle kunna säga att i det här läget har A lånat 1 miljon av B med banken som mellanhand.
  4. B flyttar sina pengar till en annan bank. För att den andra banken ska gå med på att föra upp pengarna på B:s konto kräver den andra banken betalning av den första banken.

Betalningen mellan bankerna i exemplet hade kunnat göras genom en transaktion av kontanter, men det är opraktiskt och i dess ställe finns systemet RIX som fyller detta syfte med en form av elektroniska pengar. De pengarna i RIX skiljer sig från de elektroniska pengarna i bankerna. RIX är opartisk gentemot olika banker och bankerna accepterar pengarna i RIX som betalning i transaktioner. Pengarna i RIX kan inte användas till något annat än just transaktioner mellan banker.

Pengarna som B fick som betalning har efter transaktionen försvunnit ur den första banken och nu kan man säga att den första banken finansierar lånet till A med pengar som den hade i RIX. Dock, banken kan inte göra så här med alla sina lån för det räcker inte bankens pengar i RIX till. För att råda bot på detta måste banken låna in pengar för att täcka de utställda lånen, tex genom att någon gör en insättning på ett konto i banken, eller genom en överföring från en annan bank. När pengar förs över från en annan bank fylls det på med pengar i RIX för den fösta banken.

Redan efter punkt 2 ovan har pengarna skapats. Fortsättningen är bara en beskrivning på hur de fortsätter ut i systemet. Exemplet är förenklat då det finns regler kring likviditetsreserver och kapitaltäckningsgrad som begränsar bankens möjlighet att skapa pengar på detta sätt. Principen är dock densamma med tillägget att banken behöver egna tillgångar och likvida medel som garanti för lånet.