Tillväxt på låtsas

Tillväxt mäts som ökning av BNP, bruttonationalprodukten, inflationsjusterade värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett visst land. Många tycker att tillväxt är något positivt. Tillväxtkritiker brukar tvärtom framhålla att tillväxt är negativt. Båda har fel.

BNP är till stor del på låtsas. Därför kan man inte säga att det är bra eller dåligt i sig själv. Det vill säga hög BNP behöver inte vara dåligt. Till exempel kan man öka BNP genom att ett företag säljer sina fastigheter och låter ett annat bolag hyra ut lokalerna. Detta behöver inte innebära någon förändring i praktiken, samma personer kan fortsätta med det de gjorde tidigare men i olika bolag.

Det är märkligt att även tillväxtkritiker lägger in en värdering i en låtsassiffra som BNP. Siffran är ju helt värdelös för att mäta utvecklingen, värdet, storleken eller funktionssättet i ekonomin. Ökad BNP är varken bra eller dåligt, det är bara på låtsas.