Inflationens förmenta förtjänster

Vad är det som är så viktigt med inflation och varför sätts samhällsekonomin på spel genom låga räntor och hög belåning för att hålla inflationen under armarna? Delvis är det feltänkt, men jag återkommer till det längst ner.

Det finns lite olika definitioner på inflation. Jag väljer den som Sveriges Riksbank brukar använda, det vill säga ökning av konsumentprisindex. Alltså prisökningar för en varukorg motsvarande det vi svenskar konsumerar, inklusive mat, teknik, boende i form av hyror, underhåll och räntor samt energi etc.

Arbetsmarknad

När en medarbetare inte längre är lämplig på sin position kan det i vissa fall vara svårt att få den att flytta på sig. Här ger inflationen ett utmärkt verktyg som säkerställt dynamiken på svensk arbetsmarknad under lång tid. Man struntar helt enkelt i att ge löneförhöjningar och därmed sänks lönen successivt relativt prisläget. Till slut väljer medarbetaren troligtvis själv att flytta på sig. Denna funktion har gjort att vår relativt stela arbetsmarknad ändå till stor del har fungerat. Denna funktion hotas i tider av obefintlig inflation.

Belåning

Med inflation minskar lånens storlek i reala termer för varje år. Det är som en obligatorisk amortering och motsvaras normalt av motsvarande högre ränteläge. Senaste årens ökning av lån i Sverige är ett tydligt symptom på brist på inflation och den ”amortering” som normalt skulle ha gjorts.

Stabilitet

I Sverige har vi ett läge där man valt att sträva efter en inflation på 2 %. När man har ett sådant mål är det viktigt att det uppnås så att företag och privatpersoner kan planera sin ekonomi långsiktigt.

Slutsats

Arbetsmarknad, belåning och ekonomisk stabilitet är alla viktiga, men egentligen uppnår man de flesta goda effekter bara genom nominella löneökningar på den rätta nivån, och därför hade det varit bättre med mål för löneökningar än inflationen. Ibland hänger de ihop, men i tider av snabb utveckling av handel, teknik och industri kan vi inte räkna med att prisnivån ska öka år för år med tanke på starka krafter i andra riktningen. Däremot är det naturligt att lönerna ökar i takt med effektiviseringar. Låt oss överge inflationsmålet och istället införa mål för medianlön. Varför det just är ökning av medianlön som är lämpligt att ha som mål återkommer jag till i ett kommande inlägg.