Ryssland vill att Sverige ska gå med i NATO

Visst låter det konstigt, men det finns en del som tyder på att det faktiskt är sant. Om vi går igenom lite av det som hänt den senaste tiden så klarnar det.

1) Ryska u-båtskränkningar av Svenska vatten.

Här är jag lite osäker, men jag misstänker att om ryssarna ville kartlägga våra vatten utan att väcka uppmärksamhet hade det räckt att köra fritidsbåtar med avancerade ekolod. Det finns till och med en del som tyder på att ryska u-båtar gått i ytläge för att upptäckas Stockholmsubåten: 2.5 m högt torn, kraftig mast – Losharik-klassen. Sen skulle jag tro att de redan vet det mesta som är relevant om de svenska bottnarna och farvattnen.

2) Ryska utmanande flygningar och bombövningar mot svenska mål.

Att öva bombning kräver inte autentiska mål, utan kan med fördel göras mot fiktiva mål. Om man verkligen avser att bomba målen är det bara dumt att avslöja hur man tänker gå tillväga.

3) Ryska försäkringar om att Sverige ”inte har något att frukta” på välkänt maffiamenér likt: ”det vore tråkigt om något hände din familj”.

Detta är inget annat än förtäckta hot. Egentligen helt onödiga om man inte har en agenda.

4) Ryska förslag om att Gotland inte ska tillhöra Sverige.

Antydningar om att Sverige inte anses kunna garantera Gotlands neutralitet och därför inte skulle ha rätt att styra ön. Helt orealistiskt förslag som man knappast kan vänta sig att någon tar på allvar.

Alla de ryska handlingarna tjänar uppenbart något annat syfte än det angivna. Givet hur lite Sverige satsat på eget försvar är det lätt att tänka att handlingarna syftar till att få Sverige osäkert på sin egen förmåga att försvara sig. Om ryssarna har förmågan att tänka i två steg har de förstås insett vad den osäkerheten gör med den svenska NATO-debatten. Jag tror att ryssarna har förmågan att tänka i två steg och att det är just att stärka sidan som förespråkar NATO i Sverige som varit ryssarnas avsikt.