Grekland som lydstat till EU

EU påstår sig veta hur Grekland bäst utformar sin politik. Det finns en del greker som inte håller med om det och vill att deras demokratiskt valda regering ska ha den makten istället.

Här kan ni läsa om vad som finns med i EU:s förslag till avtal mellan EU och Grekland: Information from the European Commission on the latest draft proposals in the context of negotiations with Greece. Lite exempel på vad som finns med i avtalet punktas nedan.

  • Momsregler
  • Jordbruksstöd
  • Fastighetsskatt
  • Militärbudget
  • Företagsskatter
  • TV-skatt
  • Båtskatt
  • Spelskatt
  • Pensionssystem
  • etc.

Vad utav detta som är det som EU vill tvinga Grekland till, och vad som grekerna själva har fört in i avtalet framgår inte. Dock, att ens avtala med främmande makt om sitt lands egna angelägenheter när det gäller dessa politikområden skulle för varje stat med självaktning vara ett stort intrång i suveräniteten och demokratin.