Nästa härskarfolk

Man kan läsa om Kinas strategi för att öka sitt inflytande via yuanen nedan.

Danska Saxo Bank bekräftar: Kina ökar sitt inflytande med yuanen

Med Donald Trump i spetsen är USA på väg ner i ranking i internationella sammanhang. Det är en utveckling som pågått under lång tid och en naturlig följd av de stora underskott USA har i handelsbalansen med övriga världen, samt landets oförmåga att hantera stora ekonomiska intressen politiskt. Kanske har också den öppna rasismen bidragit till ovilja, speciellt i länder som befolkas av de grupper som utmålas som mördare och våldtäktsmän.

USA är dock inte det enda land som har en utbredd rasism. Det förefaller vara ett minst lika stort problem i Kina, med den skillnaden att i det fallet även européer är föremål för diskriminering och fördomar. Om man inte inser nackdelarna med rasism på ett moraliskt och allmänmänskligt plan bör man i alla fall ta sig en rejäl funderare i rent egenintresse. Med tanke på att matbalansen förskjuts till Asiens fördel riskerar vi som bor i västvärlden att allt mer drabbas av rasismens negativa effekter själva, och har allt att tjäna på att denna ideologis inflytande minskar i hela världen. Här, precis som i andra länder.