Tull på CO2

Energianvändning hänger samman med BNP. Ju högre BNP, ju mer energi förbrukas. Hög BNP är främsta anledningen till att svensk konsumtion kräver så stora mängder energi.

Världen har tillväxt, vilket gör att BNP i de flesta länder ökar. Detta gör att energianvändningen ökar. I rapporten BP Statistical Review of World Energy kan man läsa att detta innebär att mängden fossilt bränsle som eldas upp också ökar. Alltså inte minskar som det skulle behöva göra, utan ökar!

Så, då finns två vägar att gå.

  1. Minska BNP
  2. Minska andelen fossil energi

Att medvetet minska BNP skulle bara gå att genomföra i en diktatur, och det skulle få mycket negativa konsekvenser på alla möjliga sätt, så jag föredrar lösning 2. Men för att den lösningen ska gå att genomföra måste det finnas ekonomisk anledning att minska användningen av den billiga fossila energin.

När företag i Sverige får höga krav på sig att producera med lägre miljöpåverkan, blir det en anledning att flytta produktionen utomlands. Detta har vi sett, och en stor del av det som konsumeras i Sverige produceras i andra länder, med lägre miljökrav. Därför är det en återvändsgränd att bara införa krav i Sverige.

För att kompensera för detta måste Sverige och EU införa tullar med direkt koppling till global miljöförstöring. Det skulle vara lätt att argumentera för. Dvs om miljön i Sverige förstörs av produktion i ett annat land så blir det tull på varor som ligger bakom problemet.

Europa har stor makt när det gäller detta på grund av att det finns så många resursstarka konsumenter här. Det är viktigt att tullen har en tydlig koppling till utsläppen för att gynna de företag som producerar med låga utsläpp.

Ett motargument är att det skulle krävas en enorm administration för att hantera detta och spåra miljöpåverkan genom flera led av underleverantörer. Och ja, det skulle det. Men även om inte all produktion med utsläpp av koldioxid skulle stoppas, så vore detta ett tydligt ställningstagande och fördelarna är flera:

  1. Högt signalvärde om att det lönar sig att ställa om till förnybar energi.
  2. Ökade kostnader för de som producerar med fossil energi skulle göra att företag som använder förnybar energi får en konkurrensfördel.
  3. Rimligare fördelning mellan världsdelar vad gäller tillverkningsindustri, så att större del av produktionen är kvar i Sverige och Europa.
  4. Det skulle samlas in resurser från tullarna som kan satsas på forskning och olika typer av subventioner för omställning till användning av förnybar energi.

Detta är den enda vägen framåt. Alla försök att begränsa användningen av fossil energi i Sverige och Europa med nuvarande frihandel, kommer bara leda till att produktion flyttar till andra sidan gränsen.

Gasad till frihet

Energidepartementet i USA har hittat på ett nytt slagord för att sälja fossilgas, ”frihetsgas”. Denna typ av nyspråk är obehagligt på mer än ett sätt.

Alla känner till parollen ”Arbeit macht frei”, som sattes upp vid många av Nazitysklands koncentrationsläger. Där användes gas som den slutgiltiga befrielsen i Europas mest storskaliga utrotning. Att pumpa upp gasen ur marken och elda upp den minskar dessutom USA:s oberoende, då landet i framtiden kommer att vara mer beroende av import av gas. Talet om frihetsgas blir ett pinsamt dubbelfel.

USA:s energidepartement kallar nu fossilgas för ”frihetsgas”

USA ger inte kunden rätt

Turkiet har köpt F-35-flygplan av USA och också luftvärnssystemet S-400 av Ryssland. USA har opponerat sig mot hur dessa system kan kombineras. F-35 begränsar handlingsfriheten

Nu är USA inte intresserade av att föra diskussioner för hur en teknisk lösning för att kunna kombinera S-400 och F-35 skulle kunna se ut och skickar hem turkiska F-35-piloter från utbildning i USA. Mycket tyder på att de inte är intresserade av att hjälpa sin kund att lösa problemet.

USA stoppar turkiska stridspiloter

Att den amerikanska militärindustrin levererar så här dålig service till sina kunder kan ses som positivt, för att USA:s möjligheter att sprida sina vapen över världen minskar.

Att slippa göra något åt problemet

Flyktingar ska inte få komma till Europa och USA. Asylrätten gäller inte människor från Mellanöstern. Terrorister ska dödas, inte ställas inför rätta.

Ovanstående är att behandla symptomet inte sjukdomen. Sjukdomen är de av Europa och USA stöttade diktatorerna i fattiga länder och deras förtryck. Tidigare CIA-chefen Leon Panetta tycker USA har varit dåliga på att göra något åt grundorsakerna till terrorism, och har haft svårt för att samarbeta med andra länder för att ta itu med fattigdom och ojämlikhet i länder som drabbas av terrorism.

Tidigare CIA-chefen om drönarangreppen

Arton år efter att det så kallade kriget mot terrorism startades av USA ser det i stort sett likadant ut i de länder som USA blandat sig i. Och på en del ställen är det sämre.

F-35 begränsar handlingsfriheten

USA har gjort klart för Turkiet att flygplanet F-35 inte kan kombineras med det ryska luftvärnssystemet S-400. Risken är nämligen att ryssarna lär sig hur de ska skjuta ner flygplanen, oroar sig USA för. Låter ganska oflexibelt. Kanske kan de köpa JAS istället.

USA har hotat med att införa sanktioner mot Turkiet om landet inte istället köper det amerikanska Patriot-systemet. Frihandel är inte riktigt USA:s melodi. Sveriges försvar fick själv välja att köpa Patriot, eller?

Krig kväver demokrati

Demokrati innebär att politiker är folkvalda. Det fina med detta är att den makt som de styrande har utgår från folket, och makten är därför mer legitim än en diktators makt. En diktator kan när som helst bytas mot en annan diktator, för dennes makt vilar bara på det faktum att den kan säkra sin position som ledare. Detta gör diktatorn genom att antingen skrämma eller korrumpera makthavare i ledarskikten under.

En demokratisk ledare existerar i ett sammanhang där alla vet hur den kommer att bytas ut via val. Domstolarna är oberoende och tillämpar lagarna på liknande sätt för alla medborgare. Tjänstemännen är anställda för att utföra uppdrag som bestäms med politiska direktiv. Alla dessa funktioner gör att den demokratiska makten är lättare att acceptera utan korruption eller förtryck.

Fri press är en förutsättning för att val ska kunna genomföras på ett sätt där väljarna har information om vad de väljer. Krigssituationer brukar användas för att begränsa pressens frihet. Och så har också nyligen skett i Australien när man genomförde razzia mot public service på grund av att den spridit information om krigsbrott i Afghanistan.

Räd mot australiskt public service-bolag

Totalitärt agerande är en naturlig följd av krig.

Inbillningsmedicin

Alternativmedicin är det området inom läkekonst som kännetecknats av att man inte tagit reda på vilka effekter ett läkemedel har. Det finns två typer av naturläkemedel.

  1. Läkemedel som inte har någon effekt.
  2. Läkemedel som har en effekt, men ingen har tagit reda på vilken.

Det är välkänt att placeboeffekten kan vara stark inom medicin. Framförallt för hur man mår, som är en psykologisk effekt, eller inbillning.

Nu kommer förslag på nya regler för hur alternativmedicin kan utövas. Förbud mot alternativ medicin kan utökas. Tex ska inte allvarliga sjukdomar få behandlas med dessa metoder, och utövaren ska inte kunna hävda att den inte känner till risker för biverkningar. Hur utövaren antas kunna känna till dessa biverkningar är dock lite av ett mysterium för mig då det vad jag vet inte förs något register som dokumenterar biverkningar för alternativmedicin.

Behandlingar med alternativmedicin kommer nog även framöver vara förknippat med helt okända risker.