Tull på CO2

Energianvändning hänger samman med BNP. Ju högre BNP, ju mer energi förbrukas. Hög BNP är främsta anledningen till att svensk konsumtion kräver så stora mängder energi.

Världen har tillväxt, vilket gör att BNP i de flesta länder ökar. Detta gör att energianvändningen ökar. I rapporten BP Statistical Review of World Energy kan man läsa att detta innebär att mängden fossilt bränsle som eldas upp också ökar. Alltså inte minskar som det skulle behöva göra, utan ökar!

Så, då finns två vägar att gå.

  1. Minska BNP
  2. Minska andelen fossil energi

Att medvetet minska BNP skulle bara gå att genomföra i en diktatur, och det skulle få mycket negativa konsekvenser på alla möjliga sätt, så jag föredrar lösning 2. Men för att den lösningen ska gå att genomföra måste det finnas ekonomisk anledning att minska användningen av den billiga fossila energin.

När företag i Sverige får höga krav på sig att producera med lägre miljöpåverkan, blir det en anledning att flytta produktionen utomlands. Detta har vi sett, och en stor del av det som konsumeras i Sverige produceras i andra länder, med lägre miljökrav. Därför är det en återvändsgränd att bara införa krav i Sverige.

För att kompensera för detta måste Sverige och EU införa tullar med direkt koppling till global miljöförstöring. Det skulle vara lätt att argumentera för. Dvs om miljön i Sverige förstörs av produktion i ett annat land så blir det tull på varor som ligger bakom problemet.

Europa har stor makt när det gäller detta på grund av att det finns så många resursstarka konsumenter här. Det är viktigt att tullen har en tydlig koppling till utsläppen för att gynna de företag som producerar med låga utsläpp.

Ett motargument är att det skulle krävas en enorm administration för att hantera detta och spåra miljöpåverkan genom flera led av underleverantörer. Och ja, det skulle det. Men även om inte all produktion med utsläpp av koldioxid skulle stoppas, så vore detta ett tydligt ställningstagande och fördelarna är flera:

  1. Högt signalvärde om att det lönar sig att ställa om till förnybar energi.
  2. Ökade kostnader för de som producerar med fossil energi skulle göra att företag som använder förnybar energi får en konkurrensfördel.
  3. Rimligare fördelning mellan världsdelar vad gäller tillverkningsindustri, så att större del av produktionen är kvar i Sverige och Europa.
  4. Det skulle samlas in resurser från tullarna som kan satsas på forskning och olika typer av subventioner för omställning till användning av förnybar energi.

Detta är den enda vägen framåt. Alla försök att begränsa användningen av fossil energi i Sverige och Europa med nuvarande frihandel, kommer bara leda till att produktion flyttar till andra sidan gränsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.