Utländsk påverkan

Trump bad Ukrainas president Zelenskyj om ta fram uppgifter som skulle användas för att påverka det kommande valet i USA. Det påminner ganska mycket om det som Trump anklagas för i den så kallade Rysslandsutredningen.

Att Trump bett Ukrainas president ta fram dessa uppgifter råder det ingen tvekan om. Trots detta, eller just på grund av detta, verkar debatten just nu handla om ifall den amerikanska presidenten lagt någon press bakom sin begäran. Precis som om en amerikansk president kan be om någonting över huvud taget utan att det får en enorm tyngd gentemot den som tar emot begäran.

Alldeles oavsett detta är det uppenbart att Trump bjudit in främmande makt att påverka den demokratiska processen i USA. Det borde räcka för att kunna konstatera hans olämplighet.

 

Klimatrisker

Mannen tar fram revolvern ur skrivbordslådan. I vänsterhanden lekar han med en patron som han utan ansträngning låter dansa mellan fingrarna. Han fäller ut magasinet. Det är tomt. Patronen glider med en välövad rörelse ner i magasinet, och han sätter spinn på det.

Flickan ser allt detta där hon står mitt i rummet framför skrivbordet. När mannen lyfter pistolen med pipan mot sin tinning kan hon inte vara tyst. Hon måste skrika att han ska låta bli. Mannen tittar lite förvånat på henne. Undrar varför hon tror att han borde lyssna på henne. Inget hon gör kan ändå styra honom.

Sedan trycker han av.

Svenskar ska straffas

I Sverige har vi hårda straff. Livstids fängelse är det hårdaste, men även andra straff är hårda, med långa fängelsevistelser.

Ju, hårdare straff, desto mer brottslighet verkar det som när man tittar på till exempel USA som har både högre brottslighet och hårdare straff. Kanske beror detta samband på hur barn som har sina föräldrar i fängelse påverkas, eller på den skola i brott det är, och gynnandet av kriminella nätverk i fängelserna.

I Sverige är fängelsestraffen för unga lägre om man är under 21 år. Ulf Kristersson (m) säger att det är en signal till unga att det inte är så farligt att begå brott. Men det är troligtvis tvärt om, att varje dag i fängelse ställer till med mer skada just när man är ung och lättare påverkas av fängelsemiljön. Att fängelsestraffen är kortare är en signal till unga om hur viktigt det är för just dem att hålla sig borta från de farliga fängelsena.