Pengar söker boende

I slutet av en högkonjunktur kan man göra sig beredd på några standardformuleringar från en ekonomijournalist på en tidning du brukar läsa. Nämligen att nu i lite sämre tider ser vi att ”pengar flyttar från börsen”. Smaka på den lite. Pengar flyttar från börsen, det verkar väl logiskt? Man vill ju inte ha en massa pengar på en börs som kommer sjunka. Men vart flyttar egentligen pengarna, och vad innebär detta i praktiken? Den tanke som kommer upp först är att pengarna flyttar till någon annan typ av värde, till exempel bankkonto eller någon råvara.

För att flytta pengarna från börsen behöver man förstås sälja aktier, så långt inga problem, och den som säjer har inte längre sina pengar på börsen. Men för att sälja behöver ju någon köpa, och den köparen sätter ju in sina pengar på börsen. Hur kan då en ekonomijournalist beskriva det hela som att pengar flyttar från börsen, när de uppenbarligen också flyttar till börsen, precis som de gör vid försäljningar i en börs med uppåtgående trend?

Vi kör ett räkneexempel för att se om detta verkligen är fikonspråk så som det verkar. Det kanske går att se att pengarna flyttar på grund av den lägre värderingen av aktier i en fallande trend. Om värdet blir mindre på börsen kanske pengarna ändå har flyttat någonstans.

Vi tar det enklaste exemplet, med två försäljningar endast mellan person A och B, med minskat börsvärde för aktierna däremellan. Platsen som vi ska undersöka om pengarna flyttar till är bankkonto.

Utgångsläge: A har 10000 kr på börsen i form av aktier. B har 10000 kr utanför börsen, på bankkonto.

Försäljning 1: 10000 kr ut från börsen till säljaren A som sätter 10000 kr på bankkonto, 10000 kr in på börsen från köparen B.

Nu har B 10000 kr på börsen och A 10000 kr utanför börsen. Ett nollsummespel än så länge. Aktierna tappar nu i värde till 8000 kr, och A köper tillbaka aktierna i försäljning 2.

Försäljning 2: 8000 kr ut från börsen till säljaren B som sätter 8000 kr på bankkonto, 8000 kr in på börsen från köparen A, som nu åter äger aktierna på den lägre värdenivån.

Nu har A 2000 kr kvar på banken som denne inte använde när den betalade aktierna i försäljning 2. B har 8000 kr på banken som denne fick betalt för aktierna. Totalt 10000 kr på banken. A har också 8000 kr på börsen i form av de aktierna han åter äger.

Nu jämför vi hur mycket pengar vi hittar utanför börsen före de två försäljningarna och efter dem:

Före: A har 10000 kr på banken
Efter: A har 2000 kr på banken, B har 8000 kr på banken = 10000 kr på banken

Alltså lika mycket pengar på banken efter försäljningarna som innan. Att i det läget påstå att några pengar flyttat från börsen är ett falskt bildspråk som tyder på dålig förståelse för ekonomi, och det faktum att varje försäljning också kräver en köpare.

Effekten vi kan se är istället att A bara har 8000 kr på börsen nu, men de försvunna 2000 kr har inte flyttat någonstans. Det finns inte nu 12000 kr på något bankkonto, utan fortfarande bara 10000 kr. Det hade varit ärligare att beskriva den uppkomna situationen som att ”pengar på börsen försvinner”, för det stämmer bättre med vad som händer i en fallande marknad.