Var finns pengarna?

När du lånar pengar och till exempel köper ett hus skapas pengar och sätts in på ditt konto, och sedan på säljarens konto. Säljaren använder i sin tur kanske pengarna till att köpa ett nytt hus eller de fördelas som arv via ett dödsbo, och de används kanske i tredje led till en utlandssemester och så vidare. Se mer om detta i Skapa pengar.

En hel del pengar cirkulerar förstås i systemet som ovan utan att ligga speciellt länge på varje ställe. Men hur stor del av pengarna används på det viset, och hur mycket ligger mer långsiktigt still på bankkonton? Och av de pengar som någon äger som kapital, vilka är ägarna? Jag kan räkna upp några troliga kandidater som: banker, pensionsfonder, företag, privatpersoner och så vidare.

Det är pengarna som ligger stilla som kan generera inlåningsräntor, då inlåningsräntorna på transaktionskonton oftast är mycket låg. Det är de som får dessa inlåningsräntor som drabbas mest av att räntorna för tillfället är så låga. Är det dessa personer och institutioner som ligger bakom den pågående kampanjen mot de låga räntorna vi har idag? Svårt att avgöra när man inte vet vem som äger pengarna. Någon äger alla pengar som skapas genom kredittillväxten, men det är svårt att ta reda på vem det är. Förtjänar de högre räntor, eller borde de vara nöjda med det de får för att låna ut pengarna?

Terrorister mitt ibland oss

Viket ansvar har vita med kristen bakgrund för skjutningarna i El Paso? Spelar det någon roll att det ur svenskt perspektiv sker på en annan kontinent?

Sverige har sina egna dödliga exempel i form av terroristerna John Ausonius, Peter Mangs, Anton Lundin Pettersson och Rakhmat Akilov. Utlänningar varnas för att åka till Sverige på grund av risken för terroristdåd. Och etablerade terroristnätverk som 8chan når lätt över gränsen även in i Sverige. Nätradikalisering i fokus efter El Paso

Just varningen för att åka till Sverige förefaller ganska överdriven, men utvecklingen kan mycket väl accelerera i fel riktning i den rådande stämningen. Hatet i Sverige är på sina håll en naturlig del av umgänget, och det finns politisk representation som använder det som basen för sin makt.

Rasismen i vardagen är den breda mylla som tistlarna växer ur och vi har mycket att vinna på att minska den generellt i samhället. Än finns tid att vända utvecklingen. Jag tror att det är svårt att hindra potentiella terrorister från att isolera sig i osunda miljöer och på så sätt radikaliseras. Miljöerna där hat frodas behöver minskas, både på nätet och i politiken.