SD: Sverige Destruerarna

Vad är det egentligen för problem med SD, de vill ju bara begränsa antalet nya invandrare, eller?

Nej, grunden i SD ligger i rasismen och exkluderande nationalism. Politiken som SD utformar syftar hela tiden till att ge utlopp för rasistiska idéer. När ett spår inom politiken identifieras som tydligt rasistiskt skiftar partiet fokus och tar fram en annan politik som inte är lika uppenbar men som syftar till samma målsättning, att bejaka motsättningar mellan folkgrupper.

Det sorgliga är att politiken är självförverkligande. När motsättningar byggs upp mellan folkgrupper skapas problem som inte fanns tidigare och SD kan säga att de haft rätt hela tiden. Och det faktum att SD inte har makt i Riksdagen spelar mindre roll när det gäller detta. I takt med att SD skördar politiska framgångar blir den våldsamma svansen mer aktiv i sitt arbete med att få vissa människor i Sverige att känna sig ovälkomna.

I sitt arbete förstör SD tillit mellan människor som bor i Sverige, en central del av Sveriges kultur destrueras, den kultur man låtsas värna om.

Annonser

Tre fel och inget rätt

Två fel gör inte ett rätt. Inte ens tre fel gör ett rätt, och att utlysa nyval är det senaste felet Löfven gör. Felen är i ordning:

  1. På valnatten utropar sig de rödgröna som segrare trots att de fem blå partierna (sd, m, fp, c och kd) fått en majoritet i Riksdagen.
  2. Löfven accepterar statsministerposten och bildar en regering utan stöd i Riksdagen.
  3. Löfven utlyser nyval istället för att acceptera att de blå vunnit valet, och helt enkelt lämna över stafettpinnen till Moderaterna.

Antar att Löfven eller annat folk i hans parti tror sig ha en chans mot det blå blocket i ett kommande val. Inget kunde väl vara mer fel. Den enda effekt som kommer uppnås är att SD kommer att ha mer inflytande än de skulle haft om Moderaterna fått ta över direkt och regerat med SD:s redan givna stöd.

Det är högst osympatiskt med politiker som väljer att göra sådant de tror är bra för det egna partiet istället för det som är bra för Sverige. Speciellt när det inte ens är bra för det egna partiet utan bara dumt.

SD är ägda

SD har haft två budgetar att ta ställning till, som vad gäller kostnader kopplade till invandring är likvärdiga. Ändå väljer SD att stödja den ena budgeten. Detta beror på att SD i själva verket är stödparti till Alliansen, och lika lite vågmästarparti som Miljöpartiet.

Grattis alliansen, nu kan ni formera ett regeringsalternativ utan att ta hänsyn till eventuella åsikter från SD, då det är klart att SD ändå inte kommer att ge sitt stöd till det andra blocket. Alliansen äger SD och allt prat om ”sjuklövern” som alltid varit rent struntprat kan bytas ut mot det mer korrekta ”femklövern”.

Att SD skyller på att Miljöpartiet ingår i regeringen ska ses som det som det är, nämligen ett sätt att försöka flytta fokus från det faktum att SD är ett stödparti till Alliansen.