Barockt, javisst – för en bilist

Idag har jag läst två texter som leder tankarna till cykling. Att den första gör det, Nu startar cykelkollen, känns inte allt för långsökt, och egentligen inte heller Peak car och förbifarten.

Cykling har många fördelar jämfört med bilkörning. Det är mindre risk att skada någon annan allvarligt med sin framfart, man får en välbehövlig dos daglig motion, man får en rejäl dusch i ofiltrerat dagsljus, det är billigare, det är lättare att parkera och många ställen är mer lättillgängliga med cykel än med bil, speciellt i centrala lägen. Bilkörning har förstås flera fördelar över cykling också, speciellt vid lite längre resor, i dåligt väder, om man är handikappad eller när man ha behöver något med sig, som tex gods eller medpassagerare. Jag menar alltså inte att man ska cykla hela tiden, utan just när fördelarna överväger nackdelarna. Och det är ganska ofta för ganska många. Med lite stöttning i form av eldrift och cykelanpassade lastflak hade cykelns användningsområden kunnat utökas ytterligare.

Hur kommer det sig då att vi cyklar mindre än vad som är bra för oss? Jag tror att mycket av förklaringen ligger i stark prägling på bilkörning och hur  trafiken i våra städer är planerad. I de flesta svenska städer tar bilvägar mycket stor plats i stadens ytor tillgängliga för allmänheten. Tänk er tex att man istället ritade ett cykelvägnät i staden med tillgång till alla adresser där cyklisten aldrig behöver köra på bilväg. Det hade inte behövts några trafikljus eftersom cyklister sällan har problem att hålla koll på varandra och därför hade det  gått mycket snabbt att ta sig mellan olika adresser på cykel.

Men hur skulle detta se ut i praktiken? Man kan ju inte förvisa bilen fullständigt. Nej, precis som cyklar idag hänvisas till cykelbanor, hade det behövts bilbanor vid sidan av cykelvägarna. Bilarna skulle hålla låga hastigheter. Detta skulle uppnås genom att bilbanorna  är smala och inte tillåter höga hastigheter. Inför korsningar med cykelvägar skulle kraftiga farthinder sättas upp och bilisterna skulle alltid lämna företräde för cyklister. Jamen, ett sådant trafiknät skulle vara helt barockt utbrister bilisten. Javisst skulle det det, för en bilist.