Hur går det med Covid-19

Det kan vara svårt att hänga med i utvecklingen för Covid-19 i Sverige. Det beror bland annat på att siffror som har låg relevans kablas ut via olika nyhetsmedier, tex vad gäller hur många som testats positivt. Just den siffran beror väldigt mycket på hur många som testas, snarare än hur många som är smittade.

Utvecklingen av antal döda

Hur många som dör visar hur väl Sverige lyckas med att skydda riskgrupper, och speglar smittspridningen för några veckor sedan, eftersom det tar tid att insjukna och för sjukdomen att gå så långt så att ett dödsfall inträffar. Det är inte möjligt att jämföra länder rakt av då dödsfall registreras på olika sätt. Däremot går det bra att se utvecklingen för Sverige tydligt.

För att följa utvecklingen av hur många som dör kan man använda denna sida: https://ourworldindata.org/coronavirus. Gå ner till Compare countries, sök fram Sverige i: Type to add a country. Konfigurera sedan grafen genom att välja Metric: Confirmed, Frequency: Daily new, Cont: Per million, Soothing: 7-day rolling.

Utvecklingen av antal intensivvårdade

Hur många som intensivvårdas visar en mer aktuell bild av hur smittan sprids, jämfört med antal dödfall. Men även här finns en fördröjning, då det dröjer en tid mellan smittillfälle och intagning på intensivvård.

För att följa utvecklingen av hur många som intensivvårdas kan man använda denna sida: https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa. Klicka på pilarna under diagramet: Tidsserie tills den visar Tidsserie: Nya intensivvårdade fall per dag, eller klicka på texten Intensivvårdade fall/dag, om den visas istället för pilarna.

Denna statistik är ganska hoppig, så man får själv tänka sig en linje som visar trenden utifrån de värden som registrerats per dag. Det verkar också som att det finns en eftersläpning i dessa siffor, så de allra senaste dagarna bör man inte ta intryck av.

Lite siffor

Varje år dör ungefär 90 000 människor i Sverige. Det betyder att normalt cirka 250 personer dör per dygn.

Totalt kommer det dö cirka 7000 personer i Corona i Sverige, om dödligheten är lika hög som den är i vanlig influensa, dvs 0,1 %.

Om svenska folket ska ta sig ur den här situationen till sommaren kommer de flesta av dessa personer att dö under april, maj och juni. Det är cirka 90 dagar och det innebär att  cirka 75 personer dör i Corona per dygn under perioden. Vi är inte uppe på de siffrorna ännu, då det dör cirka 50 personer per dygn nu.

Läget för coronaviruset i Sverige

Hur ser segern ut?

Vad kan vi förvänta oss att resultatet av hanteringen av Corona är? Låt oss utgå från lite siffror baserat på tidigare utbrott av influensa:

Immuniteten bedöms behöva vara ca 67 % för att spridningen ska sluta. Det innebär att 6,7 miljoner smittas i Sverige.

Dödligheten för vanlig influensa är cirka 0,1 %. Det innebär 6700 dödsfall.

Siffran 6700 är succésiffran. Då är dödligheten inte värre än vanlig influensa, och sjukvården har kunnat fungera normalt och räddat lika många som den brukar göra.

Denna succé kommer inte att kännas som en seger även om den är det. Och är det ens realistiskt att hoppas på ett så bra resultat, när anhopningen av patienter kommer att vara stor på många ställen?

För de drabbade är denna seger en klen tröst, och det är lätt att föreställa sig att politiker kommer att försöka beskylla de ansvariga i Sverige för att Corona existerar. Man kan redan nu se sådana tendenser.

Läget för coronaviruset i Sverige

 

Ungerns parlament röstar bort sig självt

Ungerns parlament röstar bort sig självt som en del av hanteringen av Corona-viruset. Det är ovanligt att parlament röstar bort sig själva, men det finns några exempel där demokratin avskaffats på just det sättet. Det är sorgligt om Ungern nu på nytt tvingas in under en diktator, likt på den tiden då landet kontrollerades av Sovjetunionen.

Detta är nog den hittills allvarligaste konsekvensen av Corona-viruset, som kan komma att leda till förtryck av människor långt efter att immunitet uppnåtts mot viruset i befolkningen.

Senaste nytt om Corona: Läget för coronaviruset i Sverige

Åkesson gör bort sig

Jimmy Åkesson har hållit ett tal till nationen. Där påstår han att sjukvårdspersonal inte har tillgång till den skyddsutrustning de behöver. Det är inte sant. Åkesson borde stå på Sveriges sida i krisen. Det misslyckas han med. Och var finns de tidigare förslagen från SD om att bygga upp stora beredskapslager med den skyddsutrustning som nu behövs?

Jag tror att Åkesson förstår att i en ekonomi med öppen handel finns det inte behov av enormt stora lager, eftersom möjligheten till handel är enormt stor istället. Man kan jämföra med att inte varje person i Sverige har egna lager för allt hushållet behöver, för alla olika tänkbara situationer som kan inträffa.

I ett fungerande samhälle hjälps man åt att lösa de problem som uppstår, och resurser fördelas genom handel och politiska beslut till det ställe där de behövs bäst. Och handeln är starkare än politiska beslut i att lösa den här frågan. Det är därför majoriteten av världens länder har lämnat det planekonomiska systemet som styrs enbart av politiker, och istället har ett system baserat på marknadsekonomi och världshandel.

Senaste nytt om Corona: Läget för coronaviruset i Sverige

Läget för coronaviruset i Sverige

Hur stor spridningen är av coronaviruset i Sverige är för tillfället osäkert. Detta beror på att tester främst sker på personer som uppvisar symptom av allvarligare karaktär. En undersökning bland allmänheten i Stockholm har dock genomförts.

Antalet dödsfall i Sverige och hur dessa siffor förändras kan i detta läge ge en indikation om hur illa läget är. Dödsfall inträffar ett antal dagar efter smittotillfället, så egentligen är de indikation på hur stor spridningen var för en tid sedan, och främst hur stor del av denna spridning som nått riskgrupperna.

Eftersom ingen har immunitet mot viruset sedan tidigare vet vi att stor del av befolkningen kommer att smittas. Det verkliga kvittot på framgången för den svenska metoden är antal döda och skadade i förhållande till antal smittade. Inte antalet smittade i sig, då det på längre sikt knappast går att hindra att en stor del av befolkningen kommer att smittas. För att vara framgångsrik i detta behöver riskgrupper skyddas samtidigt och ökningstakten inte får vara så snabb att det ändå blir för många med allvarliga symtom som behöver vård samtidigt, eller att det blir brist på skyddsutrustning i sjukvården.

Uppgifterna nedan är ungefärliga både vad gäller datum och antal, då de tagits ur olika nyhetsartiklar som inte alltid summerar vad som hänt en viss dag. Fördubblingstakten är cirka 5 dagar. Detta visar som sagt spridningen för ett antal dagar sedan, enligt Anders Tegnell de som smittades för fyra veckor sedan, inte hur läget för smittspridningen är just nu.

 • 15/4 + 180 döda , totalt 1203 (rimligtvis eftersläpning även här, i så fall 68 per dygn sedan 9/4)
 • 14/4 + 114 döda, totalt 1033 (48 personer per dygn under påskhelgen)
 • 13/4 + ca 25 döda per dygn under påskhelgen, totalt 919 (troligtvis stor eftersläpning under påskhelgen)
 • 9/4 +103 döda, totalt 793
 • 8/4 +96 döda, totalt 687
 • 7/4 +114 döda, totalt 591
 • 6/4 +76 döda, totalt 477
 • 5/4 +26 döda, totalt 401
 • 4/4 +40 döda, totalt 373Mellan 27/3 och 3/4 gjordes mätningar att 2,5% (konfidensintervall 1,4-4,2%) i Stockholm var smittade. Mätningen presenterades 9/4.
 • 3/4 +94 döda, totalt 333
 • 2/4 +25 döda, totalt 239
 • 1/4 +46 döda, totalt 214
 • 31/3 +34 döda, totalt 180
 • 30/3 +36 döda, totalt 146 (viss eftersläpning i rapportering efter helgen)
 • 29/3 + 8 döda, totalt 110
 • 28/3 + 10 döda, totalt 102
 • 27/3 + 26 döda, totalt 92Mätning av antal smittade i Stockholm inleds.
 • 26/3 +24 döda, totalt 66
 • 25/3 +6 döda, totalt 42
 • 24/3 +11 döda, totalt 36
 • 23/3 +3 döda, totalt 25
 • 22/3: +1 död, totalt 22
 • 21/3: totalt 21
 • 20/3: totalt 16
 • 19/3: ingen uppgift
 • 18/3: +2 döda, totalt 10
 • 17/3: +2 döda, totalt 8
 • 16/3: +3 döda, totalt 6
 • 14/3: +2 död,a totalt 3
 • 11/3 +1 död, totalt 1

Uppdaterades senast: 2020-04-09.

Ytterligare källa, som inte visar exakt samma siffror som ovan, men ungefär: https://ourworldindata.org/coronavirus

Kina-Trump

Trump har kopplat ihop sig själv hårt med Kina. Så har det varit länge, och blir ännu tydligare varje gång han använder namnet på coronaviruset som han själv hittat på.

Just nu ser det illa ut för USA när det gäller bekämpningen av viruset. Konstigt nog hjälper det inte att Trump sparkar någon, säger att allt är bra, skyller på andra länder, eller stänger gränserna. Viruset som sprids i USA verkar inte bry sig om något av detta. Fantasifulla önskningar om medicinska mirakel är inte heller speciellt betryggande. När Anders Tegnell säger att det är viktigt att snabbtesten fungerar för att kunna använda dem, fokuserar Trump på att de är bekväma för den som testas.

Jag hoppas den välkända amerikanska företagsamheten kickar in och trots oföretagsam ledning hittar bra sätt att bromsa utvecklingen.

Konservativ temperatur

Utgångspunkt:

Den globala medeltemperaturen bör bevaras på dagens nivåer, eller uttryckt med andra ord konserveras.

Det som spelar roll för den globala medeltemperaturen är hur mycket av världens fossila bränslen som eldas upp. Lösningen på problemet måste fungera enligt marknadsekonomins principer för att ha en chans att lyckas. Fossila bränslen är en billig resurs och alternativa produktionsmetoder kommer att kosta mer, åtminstone under en ganska lång övergångsperiod. Om så inte var fallet hade alternativa lösningar redan varit införda.

Nuläge:

När förbrukningen av fossila bränslen minskar på en marknad blir bränslena billigare, vilket gör dem mer fördelaktiga att använda på andra ställen, och minskningen globalt uteblir.

Med frihandel utan koppling till utsläpp av klimatgaser kan inte förbrukningen av fossila bränslen begränsas globalt, eftersom produktion flyttas dit där regleringen är mindre, och varor importeras sedan därifrån. Nuvarande system med EU:s utsläppsrätter kan inte lösa detta även om systemet skulle skärpas, eftersom det bara omfattar en del av världsmarknaden.

Politisk förändring:

För att skydda initiativ som minskar användning av fossila bränslen i produktion behöver WTO göra det möjligt att införa Tull på CO2 och andra klimatgaser som släpps ut i produktionen av de varor som importeras. För att detta ska vara genomförbart måste utsläpp i produktion kunna spåras på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att tullen på varor har en koppling till just utsläppen, så att den produktion i tex Kina som har små utsläpp, också gynnas av systemet, vilket den inte gör med generella tullar på varor från Kina. Transporten med båt är ofta en mindre del av de totala utsläppen som en vara orsakar, och just transporten kan bättre hanteras med hamnavgifter kopplade till hur mycket klimatgaser själva transporten orsakat. Alternativt ser man även denna transport som en del av produktionen när utsläppen beräknas vid importen.

Det som skulle behövas är ett system där varje vara deklareras med avseende på utsläpp av klimatgaser. Om produktionen innehåller varor från underleverantörer utan denna deklaration, används schablon som utgår från att maximala utsläpp orsakats. Detta ger incitament till leverantörer att redovisa utsläppen för att komma ner till faktiska utsläpp i det som registrerats. Tullen kan införas stegvis för att producenter ska ges tid att bygga upp den nödvändiga administrationen. Samtidigt införs avgifter för producenter på den egna marknaden, som matchar tullavgifterna.

 

Utländsk påverkan

Trump bad Ukrainas president Zelenskyj om att ta fram uppgifter som skulle användas för att påverka det kommande valet i USA. Det påminner ganska mycket om det som Trump anklagas för i den så kallade Rysslandsutredningen.

Att Trump bett Ukrainas president ta fram dessa uppgifter råder det ingen tvekan om. Trots detta, eller just på grund av detta, verkar debatten just nu handla om ifall den amerikanska presidenten lagt någon press bakom sin begäran. Precis som om en amerikansk president kan be om någonting över huvud taget utan att det får en enorm tyngd gentemot den som tar emot begäran.

Alldeles oavsett detta är det uppenbart att Trump bjudit in främmande makt att påverka den demokratiska processen i USA. Det borde räcka för att kunna konstatera hans olämplighet.

 

Klimatrisker

Mannen tar fram revolvern ur skrivbordslådan. I vänsterhanden leker han med en patron som han utan ansträngning låter dansa mellan fingrarna. Han fäller ut magasinet. Det är tomt. Patronen glider med en välövad rörelse ner i magasinet, och han sätter spinn på det.

Flickan ser allt detta där hon står mitt i rummet framför skrivbordet. När mannen lyfter pistolen med pipan mot sin tinning kan hon inte vara tyst. Hon måste skrika att han ska låta bli. Mannen tittar lite förvånat på henne. Undrar varför hon tror att han borde lyssna på henne. Inget hon gör kan ändå styra honom.

Sedan trycker han av.