Kan man köpa fred? 

Hur uppnår man säkerhet för sina medborgare? Om man verkligen satsar på fred, vad ska man då köpa? Om man ska ta intryck av senaste tidens försvarsdebatt i Sverige så blir svaret troligtvis militär utrustning, personal och utbildning. Men finns det något som tyder på att större utgifter för militär verkligen leder till säkerhet och fred.

Stora länder har av naturliga skäl större militärbudget. Därför hittar vi USA, Ryssland, Kina och Indien i toppen av listan över länder med den största militärmakten. Alla dessa länder har varit inblandade i krigshandlingar de senaste tio åren.

Men man borde kanske istället mäta militärsatsningarna i förhållande till antal invånare istället. Eller som NATO-länderna gillar att mäta,  som andel av BNP. I toppen av den listan hittar vi Oman och Saudiarabien. Kan inte påstå att jag vet så mycket om Omans konflikter men det verkar ganska lugnt. Det är mer än vad man kan säga om Saudi Arabien som är tvåa på listan med dess krig i Jemen som tydligt exempel. Hade det kriget haft den allvarliga karaktär det har om inte Saudiarabien lagt så mycket resurser på militären? Tveksamt.

Många av änderna i toppen på BNP-listan är hyggligt lugna länder med relativt låg BNP per capita. Tex: Jordanien, Armenien, Azerbajdzjan och Namibia. Men vissa andra konfliktdrabbade länder sticker ut, såsom Irak, Israel, Kongo, Ukraina, Iran och Sudan. Alla dessa länder har högre militärutgifter än USA som andel av BNP. I botten av listan med under 0,5 % av BNP hittar vi mest lugna länder, såsom Luxemburg, Malta, Irland och Island.

Det är svårt att se någon som helst koppling mellan försvarsutgifter som andel av BNP och säkerhet. Det enda som är tydligt är att länder som drabbats av krig har högre utgifter än andra, och det är kanske inte så konstigt.

Det är tydligare i den första listan, som anger totala storleken på militärmakten, att ju större militär ett land har, ju större sannolikhet verkar det vara att den engagerats i krigshandlingar. Så om man vill att den egna regeringen inte ska anfalla något annat land kan ett bra sätt vara att hålla nere satsningarna på militären.

Och just fred verkar vara svårt att köpa, i alla fall om det är militärer man spenderar pengarna på.

Annonser

Tig i församlingen!

Jag ogillar politiska skandaler. Särskilt när det har med sex att göra. Sex är så kraftfullt att det får folk att sätta sina egna intressen åt sidan och rösta emot politiker bara för att de drabbats av en sexskandal i pressen. Det är väldigt dåligt för demokratin.

Så det är inte därför jag har problem med Sverigedemokraternas agerande i samband med avslöjanden om Peter Lundgrens agerande. Jag tycker inte att det räcker att man tagit någon på bröstet för att säga att personen är diskvalificerad som politiker.

Det som förskräcker är petningen av Winberg som uppmärksammade ledningen på det som hände den kvinnliga kollegan. Ledningen påstår sig ha pratat med även med den  kvinnan , och det stämmer säkert. Vad har man sagt? Troligtvis att antingen håller du tyst eller så går det för dig som för Winberg. Detta är ett effektivt sätt att säkerställa att nästa gång en kvinna i SD utsätts kommer ingen berätta om det.

Nästan så man funderar på om SD kräver fyra kvinnliga vitten för att motbevisa en man. Men inte ens det kommer räcka i framtiden. Signalen är tydlig, från och med nu är det fritt fram för männen inom SD att tafsa på de kvinnliga kollegorna, och kvinnorna förutsätts tiga i församlingen.

 

Pengar söker boende

I slutet av en högkonjunktur kan man göra sig beredd på några standardformuleringar från en ekonomijournalist på en tidning du brukar läsa. Nämligen att nu i lite sämre tider ser vi att ”pengar flyttar från börsen”. Smaka på den lite. Pengar flyttar från börsen, det verkar väl logiskt? Man vill ju inte ha en massa pengar på en börs som kommer sjunka. Men vart flyttar egentligen pengarna, och vad innebär detta i praktiken? Den tanke som kommer upp först är att pengarna flyttar till någon annan typ av värde, till exempel bankkonto eller någon råvara.

För att flytta pengarna från börsen behöver man förstås sälja aktier, så långt inga problem, och den som säjer har inte längre sina pengar på börsen. Men för att sälja behöver ju någon köpa, och den köparen sätter ju in sina pengar på börsen. Hur kan då en ekonomijournalist beskriva det hela som att pengar flyttar från börsen, när de uppenbarligen också flyttar till börsen, precis som de gör vid försäljningar i en börs med uppåtgående trend?

Vi kör ett räkneexempel för att se om detta verkligen är fikonspråk så som det verkar. Det kanske går att se att pengarna flyttar på grund av den lägre värderingen av aktier i en fallande trend. Om värdet blir mindre på börsen kanske pengarna ändå har flyttat någonstans.

Vi tar det enklaste exemplet, med två försäljningar endast mellan person A och B, med minskat börsvärde för aktierna däremellan. Platsen som vi ska undersöka om pengarna flyttar till är bankkonto.

Utgångsläge: A har 10000 kr på börsen i form av aktier. B har 10000 kr utanför börsen, på bankkonto.

Försäljning 1: 10000 kr ut från börsen till säljaren A som sätter 10000 kr på bankkonto, 10000 kr in på börsen från köparen B.

Nu har B 10000 kr på börsen och A 10000 kr utanför börsen. Ett nollsummespel än så länge. Aktierna tappar nu i värde till 8000 kr, och A köper tillbaka aktierna i försäljning 2.

Försäljning 2: 8000 kr ut från börsen till säljaren B som sätter 8000 kr på bankkonto, 8000 kr in på börsen från köparen A, som nu åter äger aktierna på den lägre värdenivån.

Nu har A 2000 kr kvar på banken som denne inte använde när den betalade aktierna i försäljning 2. B har 8000 kr på banken som denne fick betalt för aktierna. Totalt 10000 kr på banken. A har också 8000 kr på börsen i form av de aktierna han åter äger.

Nu jämför vi hur mycket pengar vi hittar utanför börsen före de två försäljningarna och efter dem:

Före: A har 10000 kr på banken
Efter: A har 2000 kr på banken, B har 8000 kr på banken = 10000 kr på banken

Alltså lika mycket pengar på banken efter försäljningarna som innan. Att i det läget påstå att några pengar flyttat från börsen är ett falskt bildspråk som tyder på dålig förståelse för ekonomi, och det faktum att varje försäljning också kräver en köpare.

Effekten vi kan se är istället att A bara har 8000 kr på börsen nu, men de försvunna 2000 kr har inte flyttat någonstans. Det finns inte nu 12000 kr på något bankkonto, utan fortfarande bara 10000 kr. Det hade varit ärligare att beskriva den uppkomna situationen som att ”pengar på börsen försvinner”, för det stämmer bättre med vad som händer i en fallande marknad.

 

Humanistiskt humbug

Vilket är värst, fem döda eller tolv döda? Att döda snabbt eller att bryta ner en människa tills denne dödar sig själv? I Sverige är svaret att det är värre att döda fem personer snabbt och det har bevakats med stort fokus i media och kommer med högsta sannolikhet att resultera i ett livstidsstraff för förövaren. Inget underligt att det blir så när det är terrordådet på Drottninggatan i Stockholm som avses.

Nej, det konstiga är istället vad vi i tysthet accepterar för att några tror att det kan skydda oss från terrorbrott. Det är faktumet att tolv asylsökande i Sverige tagit livet av sig i väntan på besked om uppehållstillstånd. Det är inte lätt att föreställa sig vad som krävs för att få en människa att ta ett sådant beslut, och det är omöjligt att inte lägga en del av ansvaret på en inhuman migrationspolitik. HD: Tolv ensamkommande tog livet av sig

Det kan finnas skäl att en person tar livet av sig som ligger utanför de tvång som migrationsprocessen lägger på individen, men det faktum att detta sker just dessa frihetsberövade personer borde leda till självrannsakan och upprördhet. Att så inte sker kan lätt få en att misstänka att det är den europeiska humanismen som spökar här, som sätter betydligt högre värde på ett svenskt eller europeiskt människoliv än någon som kommer från Afghanistan.

En humanism som gör skillnad på människor på detta sätt kan förstås fortfarande kallas humanism, det är ändå människan som dyrkas. Men det bör inte förvåna om människor utanför Europa är tveksamma till det västerländska humanistiska projektet, och kallar det för humbug.

 

Värdera mera

När du ska låna pengar för att köpa ett hus vill banken ha säkerhet i huset. Det vill de ha för att de ska kunna få tillbaka pengarna om du slutar att betala räntorna. Inget konstigt med det. Men vilket värde har huset som säkerhet? Det konstiga är att banken inte gör en långsiktig värdering av huset. De gör istället en värdering på kort sikt genom att titta på köpeskillingen och eventuellt jämföra den med det allmänna prisläget just nu. Men det är det långsiktiga värdet som är viktigt för kvalitén på bankens säkerhet eftersom säkerheten ska gälla under lång tid. Ändå görs inte någon långsiktig värdering.

Att det inte görs en långsiktigt värdering får två negativa konsekvenser. När säkerheten värderas till ett värde över det långsiktiga värdet finns risk för kreditförluster för banken. Och för samhället har det visat sig att denna brist hos bankerna kan leda till ekonomiska kriser, som påverkar sysselsättning och välstånd för alla.

Den andra negativa konsekvensen inträffar när banken värderar till ett lägre värde än det långsiktiga. Det drabbar främst personer som hamnat i problem med finansieringen av sitt boende på grund av just ekonomiska kriser. Effekten blir att personer ibland kan få svårighet att byta boende fastän de borde ha ekonomiska möjligheter till det.

Problemet kan illustreras med ett exempel. Det långsiktiga värdet på ett hus är 1 000 000 kr, och det köps för just 1 000 000 kr för att nyttjas som gemensamt boende för ett par. Ett lån på 850 000 kr finansierar köpet. En ekonomisk kris inträffar och det kortsiktiga värdet sjunker till 800 000 kr. I samband med detta bestämmer sig paret för att flytta isär och hittar varsin lägenhet billigt för 400 000 kr styck. Båda dessa har det långsiktiga värdet 500 000 kr men har precis som parets nuvarande boende sjunkit i värde på grund av den ekonomiska krisen.

De säljer huset och får 800 000 kr för det. Dessa pengar används till att betala av lånet, men det blir nu 50 000 kr kvar av lånet. Och för att köpa de nya boendena behöver det lånas ytterligare 800 000 kr, totalt 850 000 kr med det som finns kvar i av det gamla lånet. Eftersom banken bara ger lån till 85% av det kortsiktiga värdet på de nya lägenheterna, 800 000 kr, säger den nej. Märk att det inte är bankens bedömning av hur bra individerna kan betala sina räntor som avgör här, utan just det kortsiktiga värdet på lägenheterna som ska köpas. Det långsiktiga värdet på de båda lägenheterna är alltså på totalt 1 000 000 kr och om banken istället hade använt det värdet så hade den kunnat bevilja lånet på 850 000 kr, utifrån kravet på 85% av säkerhetens värde.

Att banken agera på det här viset ställer förstås till det en hel del för paret som vill flytta isär, men inte bara för dem. Även ett annat par som skulle kunna flyttat in i den större lägenheten drabbas, och paret som vill flytta isär drar ner på sin konsumtion för att spara ihop de 170 000 kr som saknas. Och det drabbar ekonomin i stort i form av lägre aktivitet. Bankernas agerande ökar på detta vis den självförstärkande mekanismen i ekonomiska kriser.

Sammanfattningsvis är det två dåliga effekter som uppstår på grund av bankens oförmåga att fastställa och använda det långsiktiga värdet, och en följdeffekt som är nog så allvarlig.

  1. Banken riskerar att övervärdera säkerheten och stå utan långsiktigt stabil säkerhet.
  2. Bankens agerande förhindrar familjers möjligheter att anpassa boende efter livssituation i samband med ekonomisk kris.
  3. Bankers agerande förvärrar ekonomiska kriser, på grund av de kreditförluster de drar på sig som resultat av 1) och den minskade konsumtionen som är resultatet av 2).

Vad som skulle krävas för att bankerna skulle kunna skaffa sig kompetens att göra långsiktigt korrekta värderingar vet förhoppningsvis bankerna bäst själva.

Nästa härskarfolk

Man kan läsa om Kinas strategi för att öka sitt inflytande via yuanen nedan.

Danska Saxo Bank bekräftar: Kina ökar sitt inflytande med yuanen

Med Donald Trump i spetsen är USA på väg ner i ranking i internationella sammanhang. Det är en utveckling som pågått under lång tid och en naturlig följd av de stora underskott USA har i handelsbalansen med övriga världen, samt landets oförmåga att hantera stora ekonomiska intressen politiskt. Kanske har också den öppna rasismen bidragit till ovilja, speciellt i länder som befolkas av de grupper som utmålas som mördare och våldtäktsmän.

USA är dock inte det enda land som har en utbredd rasism. Det förefaller vara ett minst lika stort problem i Kina, med den skillnaden att i det fallet även européer är föremål för diskriminering och fördomar. Om man inte inser nackdelarna med rasism på ett moraliskt och allmänmänskligt plan bör man i alla fall ta sig en rejäl funderare i rent egenintresse. Med tanke på att matbalansen förskjuts till Asiens fördel riskerar vi som bor i västvärlden att allt mer drabbas av rasismens negativa effekter själva, och har allt att tjäna på att denna ideologis inflytande minskar i hela världen. Här, precis som i andra länder.

En riktigt bra låt med Nirvana

 

Ja alltså, Litium. Grundämnet som gett titeln till tredje singeln på succéalbumet Nevermind med andra spår som till exempel Smells like teen spirit och Come as you are. Låtens titel sägs också vara en referens till Karl Marx uttalande om religionen som opium för folket.

Men låten är inte längre det som är mest intressant med detta grundämne. Det som de flesta tänker på är förstås dess användning i batterier för hemelektronik, arbetsverktyg och nu på senare tid än mer aktuellt för fordon och lagring av energi från solpaneler och små vindkraftverk.

Jag och många med mig har ifrågasatt och undrat om litiumet verkligen kommer att räcka till alla de behov som kommer i takt med att oljan tar slut och behöver ersättas med elkraft lagrad i batterier.

Det finns idag 14 miljoner ton kända tillgångar av litium. Det räcker till 140 miljoner batterier med 10 kg litium i varje. Det täcker förstås inte behovet till fordon över hela världen. Men utvinning av litium är något som är ganska nytt då det inte funnits behov av stora mängder av metallen tidigare. Litium är ett mycket vanligt grundämne i jordskorpan och därför är det troligt att nya stora fyndigheter kommer att upptäckas i takt med att behovet ökar. Precis som stor del av den olja som hittats blivit upptäckt långt senare än de första åren i början av oljans användning.

Det litium som är känt idag räcker alltså inte på långa vägar till den omställning som är på väg men det finns goda chanser att nya upptäckter gör att betydligt större mängder kommer att kunna utvinnas. Det är också viktigt att det införs rutiner för återvinning så att det litium som grävs upp kan komma till så stor nytta som möjligt, och minska behovet av ännu större fyndigheter. Till slut kanske litiumet kan tillgodose behovet och omsättas i ett kretslopp där det används i nya batterier efter att de gamla förbrukats. Och att behovet av nya fyndigheter stannar av.

Detta inlägg är baserat på Olja för blåbär: För mycket fokus på litium-Klondyke missar framväxten av organiska batterier, som har en lite annan vinkel.