Var finns pengarna?

När du lånar pengar och till exempel köper ett hus skapas pengar och sätts in på ditt konto, och sedan på säljarens konto. Säljaren använder i sin tur kanske pengarna till att köpa ett nytt hus eller de fördelas som arv via ett dödsbo, och de används kanske i tredje led till en utlandssemester och så vidare. Se mer om detta i Skapa pengar.

En hel del pengar cirkulerar förstås i systemet som ovan utan att ligga speciellt länge på varje ställe. Men hur stor del av pengarna används på det viset, och hur mycket ligger mer långsiktigt still på bankkonton? Och av de pengar som någon äger som kapital, vilka är ägarna? Jag kan räkna upp några troliga kandidater som: banker, pensionsfonder, företag, privatpersoner och så vidare.

Det är pengarna som ligger stilla som kan generera inlåningsräntor, då inlåningsräntorna på transaktionskonton oftast är mycket låg. Det är de som får dessa inlåningsräntor som drabbas mest av att räntorna för tillfället är så låga. Är det dessa personer och institutioner som ligger bakom den pågående kampanjen mot de låga räntorna vi har idag? Svårt att avgöra när man inte vet vem som äger pengarna. Någon äger alla pengar som skapas genom kredittillväxten, men det är svårt att ta reda på vem det är. Förtjänar de högre räntor, eller borde de vara nöjda med det de får för att låna ut pengarna?

Annonser

Terrorister mitt ibland oss

Viket ansvar har vita med kristen bakgrund för skjutningarna i El Paso? Spelar det någon roll att det ur svenskt perspektiv sker på en annan kontinent?

Sverige har sina egna dödliga exempel i form av terroristerna John Ausonius, Peter Mangs, Anton Lundin Pettersson och Rakhmat Akilov. Utlänningar varnas för att åka till Sverige på grund av risken för terroristdåd. Och etablerade terroristnätverk som 8chan når lätt över gränsen även in i Sverige. Nätradikalisering i fokus efter El Paso

Just varningen för att åka till Sverige förefaller ganska överdriven, men utvecklingen kan mycket väl accelerera i fel riktning i den rådande stämningen. Hatet i Sverige är på sina håll en naturlig del av umgänget, och det finns politisk representation som använder det som basen för sin makt.

Rasismen i vardagen är den breda mylla som tistlarna växer ur och vi har mycket att vinna på att minska den generellt i samhället. Än finns tid att vända utvecklingen. Jag tror att det är svårt att hindra potentiella terrorister från att isolera sig i osunda miljöer och på så sätt radikaliseras. Miljöerna där hat frodas behöver minskas, både på nätet och i politiken.

Tull på CO2

Energianvändning hänger samman med BNP. Ju högre BNP, ju mer energi förbrukas. Hög BNP är främsta anledningen till att svensk konsumtion kräver så stora mängder energi.

Världen har tillväxt, vilket gör att BNP i de flesta länder ökar. Detta gör att energianvändningen ökar. I rapporten BP Statistical Review of World Energy kan man läsa att detta innebär att mängden fossilt bränsle som eldas upp också ökar. Alltså inte minskar som det skulle behöva göra, utan ökar!

Så, då finns två vägar att gå.

  1. Minska BNP
  2. Minska andelen fossil energi

Att medvetet minska BNP skulle bara gå att genomföra i en diktatur, och det skulle få mycket negativa konsekvenser på alla möjliga sätt, så jag föredrar lösning 2. Men för att den lösningen ska gå att genomföra måste det finnas ekonomisk anledning att minska användningen av den billiga fossila energin.

När företag i Sverige får höga krav på sig att producera med lägre miljöpåverkan, blir det en anledning att flytta produktionen utomlands. Detta har vi sett, och en stor del av det som konsumeras i Sverige produceras i andra länder, med lägre miljökrav. Därför är det en återvändsgränd att bara införa krav i Sverige.

För att kompensera för detta måste Sverige och EU införa tullar med direkt koppling till global miljöförstöring. Det skulle vara lätt att argumentera för. Dvs om miljön i Sverige förstörs av produktion i ett annat land så blir det tull på varor som ligger bakom problemet.

Europa har stor makt när det gäller detta på grund av att det finns så många resursstarka konsumenter här. Det är viktigt att tullen har en tydlig koppling till utsläppen för att gynna de företag som producerar med låga utsläpp.

Ett motargument är att det skulle krävas en enorm administration för att hantera detta och spåra miljöpåverkan genom flera led av underleverantörer. Och ja, det skulle det. Men även om inte all produktion med utsläpp av koldioxid skulle stoppas, så vore detta ett tydligt ställningstagande och fördelarna är flera:

  1. Högt signalvärde om att det lönar sig att ställa om till förnybar energi.
  2. Ökade kostnader för de som producerar med fossil energi skulle göra att företag som använder förnybar energi får en konkurrensfördel.
  3. Rimligare fördelning mellan världsdelar vad gäller tillverkningsindustri, så att större del av produktionen är kvar i Sverige och Europa.
  4. Det skulle samlas in resurser från tullarna som kan satsas på forskning och olika typer av subventioner för omställning till användning av förnybar energi.

Detta är den enda vägen framåt. Alla försök att begränsa användningen av fossil energi i Sverige och Europa med nuvarande frihandel, kommer bara leda till att produktion flyttar till andra sidan gränsen.

Gasad till frihet

Energidepartementet i USA har hittat på ett nytt slagord för att sälja fossilgas, ”frihetsgas”. Denna typ av nyspråk är obehagligt på mer än ett sätt.

Alla känner till parollen ”Arbeit macht frei”, som sattes upp vid många av Nazitysklands koncentrationsläger. Där användes gas som den slutgiltiga befrielsen i Europas mest storskaliga utrotning. Att pumpa upp gasen ur marken och elda upp den minskar dessutom USA:s oberoende, då landet i framtiden kommer att vara mer beroende av import av gas. Talet om frihetsgas blir ett pinsamt dubbelfel.

USA:s energidepartement kallar nu fossilgas för ”frihetsgas”

USA ger inte kunden rätt

Turkiet har köpt F-35-flygplan av USA och också luftvärnssystemet S-400 av Ryssland. USA har opponerat sig mot hur dessa system kan kombineras. F-35 begränsar handlingsfriheten

Nu är USA inte intresserade av att föra diskussioner för hur en teknisk lösning för att kunna kombinera S-400 och F-35 skulle kunna se ut och skickar hem turkiska F-35-piloter från utbildning i USA. Mycket tyder på att de inte är intresserade av att hjälpa sin kund att lösa problemet.

USA stoppar turkiska stridspiloter

Att den amerikanska militärindustrin levererar så här dålig service till sina kunder kan ses som positivt, för att dess möjligheter att sprida sina vapen över världen minskar.

Att slippa göra något åt problemet

Flyktingar ska inte få komma till Europa och USA. Asylrätten gäller inte människor från Mellanöstern. Terrorister ska dödas, inte ställas inför rätta.

Ovanstående är att behandla symptomet inte sjukdomen. Sjukdomen är de av Europa och USA stöttade diktatorerna i fattiga länder och deras förtryck. Tidigare CIA-chefen Leon Panetta tycker USA har varit dåliga på att göra något åt grundorsakerna till terrorism, och har haft svårt för att samarbeta med andra länder för att ta itu med fattigdom och ojämlikhet i länder som drabbas av terrorism.

Tidigare CIA-chefen om drönarangreppen

Arton år efter att det så kallade kriget mot terrorism startades av USA ser det i stort sett likadant ut i de länder som USA blandat sig i. Och på en del ställen är det sämre.

F-35 begränsar handlingsfriheten

USA har gjort klart för Turkiet att flygplanet F-35 inte kan kombineras med det ryska luftvärnssystemet S-400. Risken är nämligen att ryssarna lär sig hur de ska skjuta ner flygplanen, oroar sig USA för. Låter ganska oflexibelt. Kanske kan de köpa JAS istället.

USA har hotat med att införa sanktioner mot Turkiet om landet inte istället köper det amerikanska Patriot-systemet. Frihandel är inte riktigt USA:s melodi. Sveriges försvar fick själv välja att köpa Patriot, eller?