Kontanter, kontanter, kontanter

Den senaste tidens rapportering om Panama skulle inte kunna varit mer lämplig för bankernas strävan att förpassa svenska kontanter till historiens galleri. När dammet lagt sig kommer detta vara ytterligare en sten på lasset som till slut välter och bereder väg för det kontantlösa samhället.

Det behövs några samverkande faktorer för att åstadkomma en större samhällsförändring. Att förhindra skatteflykt är statens drivkraft för att eliminera kontanter och möjliggöra bättre kontroll av kapitalflöden. I sig ett hedervärt initiativ, som förefaller allt mer nödvändigt i ljuset av de senaste avslöjandena.

Rent säkerhetsmässigt finns också argument mot kontanthantering, och då är det inte främst rånrisken jag tänker på även om det ofta är den som tas upp i detta sammanhang. Nej, allt viktigare är olaglig handel av olika slag, till exempel: droger, svartjobb, beskyddarverksamhet, illegalt spel, skuldindrivning och handel med stöldgods. Utan kontanter skulle det vara mycket svårare att försörja sig som kriminell.

Bankerna har förberett förändringen genom att sprida och sponsra användningen av Swish som alternativ betalningsmetod, som fungerar i de flesta fall där kontanter annars skulle använts. Bankernas motiv är förstås att få kontrollen över våra pengar i än högre grad och kunna ta ut den där mikroskopiska procentandelen på allt högre summor.

Mot dessa intressen väger robustheten i kontanter som betalmedel som står emot de flesta typer av IT-haverier. Det finns också rena frihetsargument bakom argumentationen för kontanthanteringen, men det ger jag personligen inte mycket för. Har aldrig tagit del av ett sådant resonemang som inte bottnar i misstron på gemensamma lösningar och bilden av den egna förträffligheten.

Eller har jag fel? Är kontanterna en del av det demokratiska ramverket och en förutsättning för att hindra utvecklingen av en totalitär stat? Jag tror inte det, men räknar med att få ganska god insyn i hur det förhåller sig inom en tjugoårsperiod.

Annonser

46 tankar om “Kontanter, kontanter, kontanter

 1. Det finns en skillnad som är viktig, kontanter ger en vinst till statskassan medan digitala pengar inte gör det.
  Kontanter är skuldfria pengar digitala pengar är bara skulder.

  Från riksbanken
  http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Historia/Viktiga-artal/1900-talet/
  ”1904 Riksbanken får ensamrätt att ge ut sedlar (beslutet fattades
  1897). Först i och med detta beslut kunde Riksbanken få en
  penningpolitisk betydelse i modern mening, eftersom monopol på
  sedelutgivningsrätten är en förutsättning för kontroll av de
  penningpolitiska medlen. Ensamrätten var en följd av det upprepade
  kravet på att privatbankerna skulle fråntas rätten att ge ut sedlar.
  Man ansåg, att den vinst som privatbankerna fick från sina sedlar,
  likaväl kunde tillfalla staten.”

  Här säger riksbanken att privatbankerna trycker dom digitala pengarna och riksbanken får ingen vinst på den utgivningen.
  http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar

  1904 tillverkade riksbanken alla nya pengar i ekonomin vinsten gick till staten.
  Nu minskar kontanterna och vinsten från utgivningen av digitala pengar går till aktieägarna.

  Om staten eller riksbanken tillverkade alla nya digitala pengar som förs ut i ekonomin så skulle det ge mer än 50 miljarder till statskassan varje år.

  Nationalekonomi är inte en vetenskap alt är påhittat av banker för att dom ska bli så rika som möjligt.
  Hur kunde vi låta privatbankerna ta över all tillverkning av pengar?
  Vi förbjöd bankerna att trycka pengar 1904.
  Nu är det bara privatbanker som trycker pengar.

  Modellen leder till döden för ekonomin.
  inflationsmålet förstör 2% av alla pengar som finns, det gör att vi måste öka mängden pengar med 2% för att ersätta pengarna inflationen förstörde.
  Nu kommer problemet pengar skapas bara när vi tar en kredit, vi måste öka våra skulder varje år med minst 50 miljarder, en dag så får vi en skuldkris, vi kanske ser början på skuldkrisen nu.

  EN DEL AV DOM NYA PENGARNA MÅSTE TILLVERKAS AV RIKSBANKEN OCH GES TILL STATEN, DET ÖKAR INTE SKULDERNA.

  • Det finns några problem med ditt resonemang:

   – Det är inte självklart att staten ska få pengarna som Riksbanken skapar. Det får den väl inte nu, vad jag vet. Och därmed tar man heller inte pengar från staten när mängden kontanter minskar.

   – Om krediterna ökar med lika mycket som inflationen har jag svårt att se det som ett problem. Det blir ju inte mer krediter i reala termer.

   – Det blir väldigt trög kreditgivning om någon annan hela tiden måste avstå från pengar när ett lån ska tas. Nuvarande system för kreditgivning följer ackumuleringen av värde i ekonomin ganska bra. Ekonomier som stryper kreditgivning brukar det gå illa för, som tex när Spanien kastade ut de flesta judar i slutet av 1400-talet.

 2. Vinsten från sedelutgivningen går till staten Seigniorage.

  ”– Om krediterna ökar med lika mycket som inflationen har jag svårt att se det som ett problem. Det blir ju inte mer krediter i reala termer.”
  Vi måste öka våra boskulder för att mängden pengar ska öka, ser du inte problemet?
  (statsskulden måste öka eller så måste företagen skuldsätta sig, någon måste ta ett lån)
  Nu vill riksbanken att vi ska låna mer se negativ ränta och samtidigt ska vi minska på boskulderna det går inte, ser du felet?
  Bankerna kan inte längre trycka pengar om vi ska amortera på bolånen.
  M3 öka mängden pengar med 2%, ska vi öka våra boskulder med 50 miljarder årligen?
  Obs där ingår inte ens alla pengar som finns.

  Jag sa inte att vi ska strypa kreditgivningen jag sa att en del pengar skulle tillverkas av riksbanken, inget annat förändras.
  Banker kan inte reglera mängden pengar, före finanskrisen så skapades det för mycket pengar efter krisen för lite.
  Den faktiska inflationen KPI riksbanken tillverkar lika mycket nya pengar, det är på öret rätt mängd pengar.
  (kreditgivning fungerar som förut men med en något högre styrränta)

  ”Nuvarande system för kreditgivning följer ackumuleringen av värde i ekonomin ganska bra.”
  I en kris fungerar det inte för ingen vill låna och då skapas inte mer pengar.
  credit crunch kan få katastrofala konsekvenser mängden pengar minskar och krisen förvärras, det kan göra att hela banksektorn förintas.
  Problemet med credit crunch kan lösas med sedelpressen men då avslöjas det att riksbanken kan tillverka pengar och ge dom till staten.

  Det är inte svårt att få ekonomin att fungera, det svåra är att få bankerna att erkänna att modellen dom skapade innehåller matematiska fel.

  Inser bankerna nu att det dom går i konkurs med sin modell där dom har ensamrätt på att trycka pengar?
  http://www.dn.se/ekonomi/vi-har-sett-helikopterslapp-inom-fem-ar-i-japan/

  ”Ekonomier som stryper kreditgivning brukar det gå illa för, som tex när Spanien kastade ut de flesta judar i slutet av 1400-talet.”
  ECB pratar du nu om, riksbanken som vägrar att trycka pengar, historien upprepas nu.

  • Jag kan se en poäng med att staten skapar en större del av pengarna än den gör nu, men de bör inte ha ensamrätt på det, för då stryps kreditgivningen.

   Jag har inte uppfattningen att låga räntor införts för att öka kreditgivningen. Jag har uppfattningen att räntorna sänks för att minska fastighetsägares boendekostnader, och på så sätt frigöra pengar till ekonomin. Låga räntor stimulerar också konsumtion med de egna pengarna, i förhållande till att spara dem.

   Att kreditmarknaden stoppar vid en kris kan hanteras av Riksbank och Riksgälden genom att låna ut till bankerna. Detta har ECB varit mycket restriktiv med och är en av anledningarna till att euron inte funkar.

   • Hur mycket pengar riksbanken ska tillverka och ge staten kan man diskutera.
    Mitt förslag säger att riksbanken tillverkar lika mycket nya pengar som inflationen förstörde.
    Kreditgivningen i övrigt förändras inte, reporäntan blir bara lite högre med den modellen.

    ”Jag har uppfattningen att räntorna sänks för att minska fastighetsägares boendekostnader, och på så sätt frigöra pengar till ekonomin. Låga räntor stimulerar också konsumtion med de egna pengarna, i förhållande till att spara dem.”
    Det är sant men ett syfte är att mer pengar ska tillverkas,Riksbanken har tillverkat över 200 miljarder och köpt statsobligationer av bankerna, vi måste gå till banken och låna pengarna till bostadsköp för att ekonomin ska stimuleras.

    Om vi får 2% inflation så måste bankerna tillverka pengar, mängden pengar måste öka med minst 2%
    Vi måste trycka pengar om vi har ett INFLATIONSMÅL.
    Öka M# med 2%
    Öka bankernas kreditstock med 2%
    Alla pengar som finns måste öka med 2%
    Det blir ofantliga summor, och så mycket pengar kan inte bankerna tillverka med kreditgivningen.

    Om ingen vill låna så havererar ekonomin.
    På 35 år med 2% inflation så halveras pengarnas värde.
    Bankerna måste på 35 år fördubbla dagens pengar.
    Klarar bankerna inte av att trycka upp pengarna så krymper vår ekonomi.
    En ekonomi kan inte fungera bättre av att pengar tas bort ur ekonomin
    Du har själv sagt samma sak
    ”Ekonomier som stryper kreditgivning brukar det gå illa för, som tex när Spanien kastade ut de flesta judar i slutet av 1400-talet.”

   • ”Vad jag vet har kreditgivningen ökat med runt 5% per år den senaste tiden”
    Du måste dra av inflationen, just nu är inflationen låg men kvar är 3% och befolkningen ökar med 1% din ökning är inte så stor, din ökning är bara 2%.
    Nu ska vi amortera på bolånen om det verkligen blir av så minskar kreditstocken.
    Många pratar om högre kapitaltäckningskrav och hårdare regler för kreditgivningen, då minskar kreditgivningen.

    Sen är det inte bankernas kreditgivning som måste öka, det är mängden pengar i ekonomin som måste öka.
    M3 är inte bankpengar det är pengar vi äger, pengarna är inte med i din beräkning.
    Krediter ökar våra skulder men inte pengar vi äger.

    När arbetslösheten är hög och inflationen låg så saknas det pengar.
    Vi kan inte gå till banken och låna pengar till mat.
    http://www.dn.se/ekonomi/vi-har-sett-helikopterslapp-inom-fem-ar-i-japan/
    Pengar vi äger och kan använda för att köpa mat med mera måste öka.

    Slutar vi och staten att öka våra skulder så skapas inte en enda krona.
    Slutar företagen att låna så skapas inte en krona.
    Det är vad som händer i en djup kris därför blir krisen ännu djupare.
    se 30 tals depressionen och finanskrisen.
    En riksbank måste trycka pengar i en kris, det går inte att skapa pengar med bankrediter i en kris.

   • 1) Inflationen är inte så hög som 2%
    2) Det skulle egentligen räcka med 2% kredittillväxt (eller ännu lägre), men nu har vi högre kredittillväxt (5%) och det är ändå problem med arbetslöshet.

    1) och 2) ger: ökning av penningmängden är inte lösningen. Det har vi ju testat nu. Detta kommer inte funka bättre bara för att staten skapar pengarna. Problemet med brist på pengar som du försöker leda i bevis existerar inte. Det är fördelningen av de pengar som finns som är problemet.

    Finns inget som tyder på att kredittillväxten kommer att avta, framförallt inte till nivåer under inflationen.

   • Pengar vi äger ökar inte tillräcklig det är bara krediter som ökar.
    Vi kan inte köpa mat med krediter.
    Vi kan bara konsumera med pengar vi äger.
    Våra pengar vi äger förstörs av inflationen och dom nya pengarna är krediter som vi inte kan konsumera mat med.

    Jag kan ta en miljard i kredit och köpa ett hus, men jag kan inte köpa mat med krediter.

    ”1) och 2) ger: ökning av penningmängden är inte lösningen. Det har vi ju testat nu. ”
    Vi har bara testat att ge banker pengar QE, vi har inte gett staten ett öre.
    Om vi inte hade gjort QE så skulle det nu varit en ny 30 tals depression.

    Ser du problemet inflationen förstör 2% av våra pengar vi kan köpa mat med, dom nya pengarna som ersätter pengarna inflationen förstörde är en skuld till banken och vi kan inte köpa mat med pengarna.
    Problemet fans inte 1904 då riksbanken tillverkade alla nya pengar.

    Tillverkar riksbanken dom pengarna som ska ersätta pengarna inflationen förstörde så har vi lika mycket pengar kvar som vi sen kan köpa mat med.
    (skatten kan då sänkas när staten får pengar av riksbanken)

    Dagens modell kan inte fungera, vi får bara kris efter kris.
    OBS kommunismen kan ha samma fel en statlig bank lånar bara ut pengar till företag och privatpersoner.

    Om FED ECB riksbanken hade tryckt pengar 2008 och gett till staterna och folket så skulle krisen försvunnit på ett halvår.
    Nu förstörde bankerna lösningen och många banker gick i konkurs.
    Dagens modell fungerar inte och bankerna är förlorare på modellen.

 3. Riksbanken kan tillverka kontanter eller digitala pengar och köpa upp guld på marknaden med pengarna.
  Alla pengar backas då till 100% upp av guld men bankerna får inte ett öre i räntevinst på pengarna.
  Guldreserven ökar och mängden pengar i ekonomin ökar, så kan vi göra i en kris.

  Pengar kan skapas på många sätt men bankerna har bestämt att dom bara dom får trycka pengar.

  Det enda problemet är att vi skulle få så mycket guld att ryssarna vill ta oss.

  Pengar är bara ett betalningsmedel och ekonomiska kriser skapar vi när alla pengar ska tillverkas som en skuld till banken.
  Det finns ingen brist på pengar för pengar är bara skapade av oss och vi kan trycka hur mycket pengar som helst.
  För mycket pengar är meningslöst, när full sysselsättning råder så skulle det bara bli inflation om vi trycker mer pengar.

  Tänk att ha en sedel som kan bytas mot guld, Riksbanken har faktiskt guld i valvet som helt motsvarar sedlarna om vi skapar pengar på det sättet.

   • Du har rätt men vi får faktiskt guldet gratis.
    Riksbanken trycker pengar och med dom pengarna köper riksbanken guld.
    Digitala pengar kostar inget att tillverka.
    Kontanter sedlar kosta någon krona st.

    Riksbanken trycker upp 10miljarder och går till boliden och köper deras guld med pengarna.
    Riksbanken får guld i valvet och mängden pengar i ekonomin har ökat med 10 miljarder.
    Nu när vi har för låg inflation så kunde vi göra så.

    Dom 10 miljarderna är inte en skuld till någon bank.

   • Problemet är att om uppfattningen är att pengarna är värdefulla på grund av guldet, och guldet faller i värde, så kommer också pengarnas värde att falla. Då spelar det ingen roll hur mycket guld som finns i valvet.

   • Poängen var att riksbanken kan köpa guld med nypressade pengar.
    Guldknuten valuta är inte bra men en guldreserv kan vara bra att ha.

    Vi kan öka mängden pengar och samtidigt öka guldreserven.
    DET ÄR NÄSTAN GRATIS
    Kostnaden är trycksvärtan eller arbetet att trycka in pengarna i riksbankens dator.
    Metoden används inte för bankerna får inte ränteintäkter på pengar riksbanken skapar.
    Alt är politik, nationalekonomi är politik.

   • Din vurm för guld är faktiskt lite konstig. Varför skulle staten använda offentliga medel för att sponsra guldproducenter eller en guldmarknad. Det finns mycket bättre saker att spendera pengarna på för en välfärdsstat.

    Att det är gratis är en illusion. Penningtryckandet kommer över tid att spä på inflationen och är på så sätt en skatt som tas ut från alla de som har tillgångar i form av pengar. De som har andra typer av tillgångar, tex fastigheter, företag mm undviker denna ”skatt”. Typiskt är det förmögna människor som äger andra typer av tillgångar, och som i det här fallet undantas ”skatten”.

   • ”Penningtryckandet kommer över tid att spä på inflationen och är på så sätt en skatt som tas ut från alla de som har tillgångar i form av pengar. ”
    Du har helt rätt och den skatten på våra pengar tar nu bankerna ut, staten får inte ett öre.
    Det är bara privatbanker som trycker pengar nu, det är dom som beskattar dig och folket.

    Mitt förslag är att riksbanken tillverkar en del nya pengar och inflationsskatten går då till staten.
    Så var det 1904 då riksbanken fick ensamrätt att trycka papperspengar, inflationsskatten gick till staten.
    Tas kontanterna bort så försvinner statens inkomst på pengarna som skapas.

    Guld gillar jag inte jag sa bara att riksbanken kan köpa guld med nypressade pengar.
    Det är mänsklig dumhet att gräva upp guld och sen bara lägga det i ett kassaskåp hos riksbanken..

 4. ”Riksbankschefen öppnar för helikopterpengar”
  http://www.dn.se/ekonomi/riksbankschefen-oppnar-for-helikopterpengar/
  Detta är ett bevis på att banker inte kan trycka upp nya pengar i en kris.

  Finanskrisen kunde varit löst för länge sen men dom vägrade att lösa krisen för då avslöjar dom att riksbanken kan trycka pengar och ge pengarna till folket.

  Vi kan ha förlorat kampen mot klimathotet och det är riksbankens fel.
  2008 kunde riksbanken tryckt pengar och gett till staten då skulle vi redan haft elbilar laddstationer solceller på taken.
  Vi kunde även byggt kärnkraftverk som går på dagens kärnavfall.

  Mänskligheten överlever inte med dagens banksystem, bankfolket och deras barn drabbas även.

  • ”Detta är ett bevis på att banker inte kan trycka upp nya pengar i en kris.”
   Nej, men det är ett tecken på att det finns insikt om att fördelningen av de pengar som skapas via kreditgivning inte alltid hamnar på rätt ställe. Till exempel har pengarna i stor utsträckning hamnat på börsen och fastighetsmarknaden.

   Och det är faktiskt inte så att allt är Riksbankens fel…

 5. Banker kan inte skapa pengar om ingen lånar, ekonomin är död när en kris blir för djup.
  Modellen kan inte fungera det är omöjligt.
  Blir en kris djup så får du en credit crunh och då försvinner pengar ur ekonomin.
  Vi var nära döden 2008.
  Bernanke läste om 30 talet räddade han världen med QE?

  Bankerna har tryckt pengar sen 2008 och det är därför vi nu inte har samma kris som på 30 talet.
  QE och sänkt reporänta räddade oss från en katastrof.

  Krisen är riksbanken fel hade riksbanken 2008 tryckt pengar och gett till staten så skulle det nu inte varit nån kris.
  Det skulle inte gått onödigt mycket pengar till fastigheter och aktier.

  Riksbanken erkände nu att QE och reporäntan inte räckte.

  Kriser får inte lösas för då måste helikopterpengar användas och då kan folket fatta att det bara är privatbanker som trycker pengar.

  • Krisen 2008 var en kreditkris. Den kunde ganska lätt avstyras genom att staten gick in och backade upp banker som inte hade dragit på sig stora kreditrisker. I den mån det inte gick hade inte det du förslår hjälpt. De är ju så FED gjorde (finansiera statens budgetunderskott med nytryckta pengar) och USA var ett av de värst drabbade länderna. Inget av dina förslag förhindrar att bankerna ger krediter som inte kommer kunna betalas tillbaka.

   • Jag tycker förslaget kan vara vettigt om det används för att mjuka upp konjunktursvängningar. I så fall skulle man i nuvarande högkonjunktur inte trycka nya pengar till staten, men när lågkonjunkturen kommer om två år kan det finnas en poäng att expandera det offentliga engagemanget i tidsavgränsade projekt för tex infrastruktur. Och för att undvika statliga lån eller ökad beskattning, samt elda på inflationen lite, göra det med nytryckta pengar.

   • Jag håller med i kriser så ska man trycka pengar och i högkonjunkturer ska man inte göra det.
    Finanskrisen kunde försvunnit direkt om dom hade använt helikopter modellen.
    Dom vägrade lösa krisen för det skulle avslöjat för folket att en riksbank kan ge staten pengar.
    DOM VÄGRADE ATT LÖSA KRISEN.

    Vi bör använda helikoptermodellen nu och direkt öka räntan till noll.
    Arbetslösheten är på väg ner till nairu och man måste sluta trycka pengar när nairu nås.
    En begränsad mängd pengar kan tryckas.

    STATEN SKA INTE RÄDDA BANKER det är påhittat av särintressen för att förstöra statens ekonomi.
    Det är riksbanken som ska rädda banker och det ska ske med sedelpressen.
    2008 sedelpressen kan inte orsaka hyperinflation i en sån kris.
    Grekland fick inte trycka pengar, det är en 30 tals depression där nu.
    USA använde delvis sedelpressen och deras kris är nästan helt borta.

    En kreditkris är en akut brist på betalningsmedel och det kan lösas med att riksbanken tillverkar mer betalningsmedel.
    Pengar är bara ett betalningsmedel.
    Riksbanken beskriver vad pengar egentligen är här.
    http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar

   • Nej, det är precis detta som är problemet med när man börjar använda Riksbanken för att trycka pengar. Att nu mitt på toppen av en högkonjunktur trycka pengar skulle vara mycket olyckligt, och fördjupa den kommande lågkonjunkturen. Om man använder verktyget på det viset kommer man förstärka konjunktursvängningarna istället för att jämna ut dem.

    Sen stämmer det inte att banker är ett särintresse. Om en bank går i konkurs försvinner dina pengar. Den roll de har i penningsystemet gör dem helt oumbärliga.

   • I princip är vi överens om att man ska trycka pengar i kriser men inte i högkonjunkturer.
    Inser du att riksbanken förstörde ekonomin 2008 när riksbanken vägrade att trycka pengar?
    Krisen har riksbanken och bankerna skapat.

    ”Sen stämmer det inte att banker är ett särintresse. Om en bank går i konkurs försvinner dina pengar. Den roll de har i penningsystemet gör dem helt oumbärliga.”
    Särintresset krävde att finanskrisen inte fick lösas med sedelpressen bara för att hålla det hemligt för folket hur pengar skapas.
    Några banker fick betala priset för dumheten och är nu borta.
    Med sedelpressen så skulle dom flesta banker överlevt.
    Banker förstår inte nationalekonomi.

    Banker måste finnas men vi kan sätta dom i konkurs i en bankkris riksbanken köper aktierna för en krona och sen rekapitalisera riksbanken banken med riksbankspengar.
    Staten ska inte rädda banker med skattepengar det är bara påhittat av vissa för att förstöra statens ekonomi.

    Får vi en bostadskris om några år så vägrar riksbanken att lösa krisen och flera banker går då i konkurs.
    Blir det en stor kris så kan det bli inbördeskrig och då kan vi alla dö.
    Politikerna kan vägra att rädda bankerna och politikerna kan tvinga riksbanken att trycka pengar.
    Dom stora svenska bankerna är då borta aktieägarna förlorar alt.
    Någon bankkris som drabbar folket blir det inte för staten äger bankerna och driver dom vidare.

   • Ja, det är väl lite av Pandoras ask att trycka nya pengar för att täcka kreditförluster.

    Hade varit intressant att se vad som händer med valutas värde eller statens kreditvärdighet och i förlängningen de räntor som betalas på statsskulden om denna praktik skulle tillämpas.

   • Bankerna trycker pengar hela tiden.
    Det blir ingen skillnad om riksbanken trycker lite pengar.
    I en kris är det bra om valutan sjunker.

    ” eller statens kreditvärdighet ”
    Grekland som inte trycker pengar har skräpstatus, USA som tryckte pengar är långt bättre.
    Trycker man inte pengar så kan staten gå i konkurs och då är värdet i valutan noll.

    Pengar är ett betalningsmedel.
    Vi har bestämt att 2% av pengarna ska förstöras varje år inflation, då måste vi trycka nya pengar för att ersätta dom pengarna som förstördes.

    Pengar vi äger förstörs, dom nya pengarna som tillverkas är en skuld till banken.
    Betalningsmedlet vi äger minskar och vi kan inte låna pengar till mat.
    OBS löneökningar ökar inte mängden pengar företagen betalar lönen med pengar som nu finns.

    Om tusen år är alla våra pengar borta saknar värde.
    Alla pengar som finns kommer att vara en skuld till banken, vi skapar bara pengar om vi lånar pengar av en bank.
    Dagens modell kan inte fungera det är omöjligt.

    Förut så tryckte riksbanken pengar då fungerade ekonomin åtminstone hyfsat.
    Nu trycker inte längre riksbanken pengar, ekonomin går under.
    Krisen som kommer händer medan du eller dina barn lever.

    Skapar riksbanken nya pengar så slipper vi krisen.

   • ”Det finns gott om exempel på när det gått åt pipan efter att staten börjat trycka pengar.”
    Det finns ingen stat i väst som har tryckt pengar i modern tid, bara banker trycker pengar.
    Riksbanken trycker inte längre pengar.
    Ser du inte problemet med att privatbanker får reglera penningmängden?
    Banker tryckte pengar och lånade ut pengar till ruckel i USA finanskrisen skapades av banker.

    Det spelar ingen roll om banken eller staten trycker för mycket pengar, det är lika illa.
    Varför vill du att privatbanker ska skapa alla nya pengar med kreditgivningen?

   • Under den tiden har vi fått 2 världskrig, finanskriser.
    Politiker ska inte trycka pengar och privatbanker ska inte trycka pengar.

    Det enda som kan fungera är om riksbanken trycker pengar.

    Varför vill du inte att riksbanken ska trycka pengar?

    Banker får låna in pengar och sen låna ut pengarna men dom får inte trycka pengar.

   • Så grovt kan du inte blanda bort korten. Det är bara tiden efter världskrigen som väststater avstått från att trycka pengar och skänka dem till staten. Så, med din logik ger detta: Inga nytryckta pengar skänkta till staten lika med inga världskrig. Så enkelt är det förstås inte heller.

   • Dagens modell där alla pengar skapas som en skuld till banken kommer att förstöra ekonomin och sen får vi ett nytt världskrig.

    Pengar vi äger är borta om några århundraden inflationen har totalt förstört värdet i pengarna.
    Alla nya pengar ägs av banker och dom har lånats ut till folk.

    Det fungerar inte på lång sikt det är bara frågan när ekonomin förstörs och kriget kommer.

    För att ekonomin ska kunna fungera så krävs det att riksbanken trycker en del pengar och ger dom till staten.

    Kontanterna är dom enda pengarna riksbanken trycker men kontanterna minskar nu riksbankens pengar tas nu bort.

    1904 så tryckte riksbanken upp alla pengarna i landet, det fanns bara kontanter.
    Snart trycker riksbanken inte upp en enda ny krona.
    Vi är tillbaka till tiden före riksbankerna skapades och dom ständiga kriserna som fanns då.

    Varför förstår inte folk att matematik är en naturlag som ingen kan bryta mot.
    Värdet i dagens pengar vi äger M3 är borta om tusen år det går inte att köpa ett hus eller bil med dagens pengar.
    Inflationen förstör alla pengarna.
    En bil som ökar i pris med 2% per år kostar om tusen år mer än alla pengar som nu finns, det är fakta.

    Alla nya pengar som skapas är en skuld till banken.
    Alla pengar som finns om tusen år är en skuld till banken och räntan banken kräver gör att skulderna är större än alla pengar som existerar.

    Det finns ingen naturlag som säger att privatbanker ska trycka upp alla nya pengar.

   • Dagens kronor har snart funnits i 150 år. De ursprungliga har förstås tappat nästan allt värde, men det verkar funka ganska bra ändå. Redan från början fanns pengar både som kontanter och som kontoinnehav. Och det är klart att det också redan då gick att utföra en kontoöverföring som betalning. Systemet verkar onekligen ganska robust.

   • Då 1904 tillverkade riksbanken pengar och vinsten från sedel utgivningen gick till staten, dagens modell är tillbaka på 1800 talet.

    Varför får vi inte skaffa oss en modell som fungerar?
    Matte från grundskolan visar att dagens modell inte kan fungera.
    Alt som krävs är att riksbanken trycker upp en del nya pengar och ger dom till staten.

   • ”1904 tillverkade riksbanken pengar”
    Det gör de nu också, i form av kontanter, och även elektroniska pengar i RIX. Och eftersom kontoinnehav gick att betala med också vid den tiden så gjorde även bankerna det 1904. Det har blivit skillnad på mängderna och system för bokföring, men principerna är desamma.

    Sen finns det faktiskt inte någon matematisk gräns för hur stora tal som kan bokföras på ett konto. Vi kommer inte att få slut på siffror. Penningmängden ökar i takt med inflationen eller strax över och det finns inget som tyder på att den inte kan fortsätta att göra det.

   • ”Sen finns det faktiskt inte någon matematisk gräns för hur stora tal som kan bokföras på ett konto. Vi kommer inte att få slut på siffror.”
    Sant det finns ingen gräns.

    ” Penningmängden ökar i takt med inflationen eller strax över och det finns inget som tyder på att den inte kan fortsätta att göra det.”
    Mängden pengar ökar bara om vi ökar våra skulder och då finns det en gräns för hur mycket pengar som kan skapas.
    Lånar vi inte tillräckligt med pengar så blir det brist på pengar.
    Det går inte att öka skulderna hela tiden, Det finns en gräns för hur mycket pengar man kan skapa med kreditgivningen.
    Nu börjar dom prata om amortering på bolån och då kan kreditstocken minska och då minskar mängden pengar.
    Det går inte att skapa nya pengar om ingen får låna och alla ska betala av på lånen.

    Vi har brist på pengar vi äger, krediter finns det tillräckligt av.
    Tillverkade riksbanken nya pengar och gav dom till staten så skulle det inte finnas någon gräns.

    Kontanterna minskar och då minskar mängden pengar som riksbanken har tillverkat, det är bara privatbanker som trycker nya pengar nu.

    ”Men jag blir lite nyfiken. Hur ser matten från grundskolan som skulle visa på orimligheten ut?”
    Alla pengar vi äger förstörs på sikt av inflationen, dom nya pengarna är en skuld till banken och skulden ökar med räntan, vi äger inte en krona på sikt.

    Vem har sagt att bankerna ska trycka upp alla nya pengar?
    Det är inte någon med mattekunskaper det var bankerna som bestämde det, att värden går under skiter dom i.

   • Om skulderna ökar i takt med inflationen ökar penningmängden också i takt med inflationen, och gamla skulder försvinner i takt med inflationen samtidigt som nya uppstår för att tillgodose yngre människors behov av kapital till framförallt bostad. Så har det sett ut länge och det funkar.

    Den dag då kreditgivningen minskar så mycket att den inte hänger med inflationen kan det vara mer relevant att skapa större del av pengarna via staten. Jag tror den dagen kommer att dröja länge. Det kommer definitivt inte att bli effekten av det mycket trubbiga amorteringskrav som snart införs.

   • ”Om skulderna ökar i takt med inflationen ökar penningmängden också i takt med inflationen, och gamla skulder försvinner i takt med inflationen samtidigt som nya uppstår för att tillgodose yngre människors behov av kapital till framförallt bostad. Så har det sett ut länge och det funkar.”
    Världskrig skuldkriser depressioner.
    Modellen fungerar inte.
    Sen är modellen relativt ny det är bara dom senaste åren som digitala bank pengar har tagit över, förut tryckte riksbanken pengar.

    ”Den dag då kreditgivningen minskar så mycket att den inte hänger med inflationen kan det vara mer relevant att skapa större del av pengarna via staten”
    Det är ett måste om ekonomin ska överleva.
    Finansmarknaden förstörde avsiktligt ekonomin 2008 när dom förhindrade att riksbankerna tryckte pengar och gav dom till staterna.
    Bankerna skapade en kris som gjorde att vissa banker gick i konkurs.
    Hade vi tryckt pengar 2008 och get till staten och folket så skulle krisen lösts direkt och bankerna skulle inte gjort så stora kreditförluster.

    Trycker riksbanken en del pengar så minskar bankernas ränteintäkter men bankerna slipper dom stora kreditförlusterna i kriser.

    En del av dom nya pengarna som tillverkas för att ersätta pengarna inflationen förstörde måste riksbanken trycka upp, bankerna klarar inte av det.
    Den negativa räntan visar att dagens modell inte fungerar.

   • Du blandar ihop risken med vidlyftiga krediter och förluster, den låga räntan orsakad av låg inflation och ekonomins behov av en viss penningmängd. Det hänger förstås ihop, men inte på det sätt du beskriver.

   • 2008 om vi även hade tryckt pengar och delat ut till folket och till staten då skulle ekonomin inte försvagats så mycket.
    Inflationen kunde varit runt 2% och arbetslösheten nere på NAIRU.

    Varför måste vi förstöra ekonomin bara för att hålla det hemligt för folket hur pengar skapas ?
    Varför förstöra ekonomin det drabbar även banker?

    När en kris inträffar så kan inte bankerna ska pengarna som behövs det är omöjligt för ingen vill låna och då skapas inte några pengar.

    Får vi en bostadskrasch nu så blir du arbetslös och din bostad sjunker i värde.
    Trycker riksbanken pengar och ger till staten och folket så blir det ingen djup kris, priserna sjunker bara lite och det är inget problem.

    Riksbanker erkänner att nu att helikopterpengar är det enda som kan lösa en djup kris.
    http://www.svd.se/skingsley-riksbanken-bor-overvaga-helikopterpengar/om/naringsliv

    Varför måste vi dö varför måste vi förstöra ekonomin.
    Vi kan lösa våra ekonomiska problem.

   • Problemet med ditt resonemang är att ekonomin inte är förstörd, och att krisen i Sverige 2008 knappast hade kunnat hanteras bättre. Det var den bra hanteringen som gjorde att krisen gick över så snabbt, och fick så få allvarliga konsekvenser.

    Pratar du om ECB:s hantering av krisen i resten av Europa är det en annan sak. ECB gjorde många misstag, men Sverige kunde hantera krisen helt utan helikopterpengar.

   • Riksbanken har förstört vår ekonomi bara för att hålla det hemligt hur pengar skapas.

    Hade riksbanken tryckt pengar 2008 och gett pengar till staten och folket så skulle vi sluppit nedgången i ekonomin.
    Varför vill du förstöra ekonomin?
    Du och dina barn kan drabbas av nästa finanskris.

    ”ECB gjorde många misstag”
    Bankerna skapade lagen som sa att ECB inte fick trycka pengar, bankerna drabbades och flera banker är nu borta.
    Om ECB hade tryckt pengar så skulle Europa sluppit krisen.
    Bankerna skulle sluppit stora kreditförluster och flera banker skulle undvikit konkurs.

    ”men Sverige kunde hantera krisen helt utan helikopterpengar.”
    Bostadsbubbla pga räntan och hög arbetslöshet är inte en bra krishantering.

    Om FED inte hade tryckt pengar 2008 QE , då kunde krisen slutat i en kollaps där 3 världskriget sen startades.
    Vi var nära döden.
    Det fanns dom som inte ville se QE, tänk om dom hade fått styra.

    Det kan bli en bostadskrasch i Sverige och då kan storbankerna gå i konkurs om riksbanken inte trycker pengar.
    Varför förstöra ekonomin och sätta banker i konkurs?
    Tänk om politiker förhindrar att riksbanken trycker pengar i nästa kris, då kan ekonomin gå under.

    Vi är på väg att förlora kampen om klimatet bara för att riksbankerna har vägrat att lösa finanskrisen.
    Det behövs bara statsobligationer som är öronmärkta till klimatlösningar, riksbankerna köper obligationerna, och sätter räntan till noll.

    Mänskligheten är snart borta bara för att privatbankerna vill behålla monopolet på att trycka digitala pengar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.